5.5. Πίνακας εργαλείων

Αυτός ο πίνακας εργαλείων βοηθά την παρακολούθηση των πόρων του GIMP (κρυφή μνήμη, εναλλακτική μνήμη, ΚΜΕ, μνήμη), επιτρέποντάς σας να κάνετε πιο σωστές αποφάσεις για διάφορες επιλογές διαμόρφωσης. Χρησιμοποιείται επίσης από προγραμματιστές.

5.5.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Πίνακας εργαλείων» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος, δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΠίνακας εργαλείων·

  • από το μενού καρτέλα σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο πατώντας το και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΠίνακας εργαλείων.

Σχήμα 15.79. Το παράθυρο διαλόγου «Πίνακας εργαλείων»

Το παράθυρο διαλόγου «Πίνακας εργαλείων»