11.14. Ελαιοποίηση (παλιό)

11.14.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.234. Παράδειγμα για το φίλτρο «Ελαιοποίηση (παλιό)»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Ελαιοποίηση (παλιό)»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Ελαιοποίηση (παλιό)»

Εφαρμοσμένο το φίλτρο «Ελαιοποίηση (παλιό)»


Αυτό το φίλτρο κάνει την εικόνα να φαίνεται σαν μια ελαιογραφία. Το μέγεθος μάσκας ελέγχει την έξοδο: μια υψηλή τιμή δίνει στην εικόνα λιγότερη λεπτομέρεια, σαν να είχατε χρησιμοποιήσει ένα μεγαλύτερο πινέλο.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Το φίλτρο ιμπρεσιονιστής GIMP μπορεί να παράξει παρόμοια εφέ, αλλά επιτρέπει μια πολύ μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών.

11.14.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού εικόνας μέσα από ΦίλτραΚαλλιτεχνικάΕλαιοποίηση (παλιό)….

11.14.3. Επιλογές

Σχήμα 17.235. Επιλογές φίλτρου «Ελαιοποίηση (παλιό)»

Επιλογές φίλτρου «Ελαιοποίηση (παλιό)»

Μέγεθος μάσκας

Το μέγεθος μάσκας επιλέγει το μέγεθος της μάσκας πινέλου που χρησιμοποιείται για να βάψει την απόδοση με λάδι. Μεγαλύτερες τιμές εδώ παράγουν μια πιο ελαιώδη απόδοση.

Χρήση χάρτη μεγέθους μάσκας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν χάρτη μεγέθους μάσκας για να ελέγξετε το Μέγεθος μάσκας μερικώς. Το μέγεθος μάσκας μειώνεται σύμφωνα με την σκοτεινότητα κάθε εικονοστοιχείου του χάρτη εικόνας. Μπορείτε να επιλέξετε έναν χάρτη εικόνας μεταξύ των τρεχουσών ανοιγμένων εικόνων του ίδιου μεγέθους όπως η πηγαία εικόνα.

Εκθέτης

Ο εκθέτης επιλέγει την πυκνότητα της μάσκας πινέλου που χρησιμοποιείται για βαφή της ελαιώδους απόδοσης.

Χρήση εκθετικού χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν εκθετικό χάρτη για να ελέγξετε την πυκνότητα του πινέλου επαφής μερικώς. Η πυκνότητα μειώνεται σύμφωνα με τη σκοτεινότητα κάθε εικονοστοιχείου του χάρτη εικόνας. Μπορείτε να επιλέξετε έναν χάρτη εικόνας μεταξύ των τρεχουσών ανοιγμένων εικόνων του ίδιου μεγέθους όπως η πηγαία εικόνα.

Χρήση έντασης αλγόριθμου

Η «χρήση έντασης αλγόριθμου» αλλάζει την κατάσταση λειτουργίας σε βοήθεια για να διατηρηθεί η λεπτομέρεια και ο χρωματισμός.