3.3. Θόλωση μέσης καμπυλότητας

3.3.1. Επισκόπηση

Κανονικοποίηση γεωμετρίας με ταχύτητα ανάλογη της τοπικής μέσης τιμής καμπυλότητας: αυτό το φίλτρο χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο μέσης καμπυλότητας για να θολώσει την εικόνα διατηρώντας τα άκρα.

The Mean Curvature algorithm is described on Wikipedia.

3.3.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας στο ΦίλτραΘόλωσηΘόλωση μέσης καμπυλότητας…

3.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.12. Παράμετροι φίλτρου «Θόλωση μέσης καμπυλότητας»

Παράμετροι φίλτρου «Θόλωση μέσης καμπυλότητας»

Προκαθορισμένα, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης

Αυτές οι επιλογές είναι συνηθισμένες σε φίλτρα με βάση το GEGL. Παρακαλούμε, δείτε το Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Επαναλήψεις

Αύξηση των επαναλήψεων αυξάνει τη θολότητα.

Περικοπή

Το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική εικόνα. Με την προεπιλεγμένη επιλογή Προσαρμογή, η στρώση θα αυξομειωθεί αυτόματα όσο χρειάζεται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Με την επιλογή Περικοπή το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.

3.3.4. Παραδείγματα

Αρχική εικόνα

Επαναλήψεις = 4

Η θόλωση μέσης καμπυλότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποθορυβοποίηση εικόνας:

Σχήμα 17.13. Θόλωση μέσης καμπυλότητας για αποθορυβοποίηση

Θόλωση μέσης καμπυλότητας για αποθορυβοποίηση

Αρχική εικόνα

Θόλωση μέσης καμπυλότητας για αποθορυβοποίηση

Επαναλήψεις = 9