5.27. Εμφάνιση γραμμής κατάστασης

Η εντολή Εμφάνιση γραμμής κατάστασης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εμφάνιση της γραμμής κατάστασης. Μπορεί να είναι χρήσιμη η απενεργοποίηση του, όταν δουλεύετε σε κατάσταση πλήρους οθόνης.

Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλογή για τη γραμμή κατάστασης στο διάλογο Εμφάνιση παράθυρου εικόνας.

5.27.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠροβολήΕμφάνιση γραμμής κατάστασης.