7.28. Απενεργοποίηση της μάσκας στρώσης

Μόλις δημιουργήσετε μια μάσκα στρώσης, δρα στην εικόνα. Η εντολή απενεργοποίηση μάσκας στρώσης επιτρέπει την αναστολή αυτής της ενέργειας. Με κλικ στην είσοδο μενού, ένα σημάδι εμφανίζεται δίπλα του και το περίγραμμα της μικρογραφίας της μάσκας στρώσης στο διάλογο στρώσεων γίνεται κόκκινος.

7.28.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσημάσκααπενεργοποίηση μάσκας στρώσης,

  • ή με πατημένο το πλήκτρο Ctrl (Ctrl+Alt σε μερικά συστήματα) και απλό κλικ στη μικρογραφία μάσκας στρώσης στο διάλογο στρώσεων.

  • Μπορείτε να αναιρέσετε αυτήν την ενέργεια αποεπιλέγοντας την είσοδο μενού στο μενού στρώσημάσκα ή με Ctrl-κλικ (ή Ctrl+Alt-κλικ) πάλι στη μικρογραφία της μάσκας στρώσης.