5.6. Καλειδοσκόπιο

5.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.68. Παράδειγμα για το φίλτρο «Καλειδοσκοπίου»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Καλειδοσκοπίου»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Καλειδοσκοπίου»

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Καλειδοσκόπιο» με τις ακόλουθες προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: περιστροφή καθρέφτη 25,0, Εστίαση 20,0.


Αυτό το φίλτρο δημιουργεί ένα καλειδοσκόπιο αντικατοπτρίζοντας και προσαρμόζοντας την αρχική εικόνα μέσω πολλών παραμέτρων.

5.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΚαλειδοσκόπιο….

5.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.69. Επιλογές φίλτρου «Καλειδοσκοπίου»

Επιλογές φίλτρου «Καλειδοσκοπίου»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Περιστροφή κατόπτρου

Η περιστροφή εφαρμόστηκε στα κατοπτρικά αντίγραφα της εικόνας.

Περιστροφή αποτελέσματος

Η περιστροφή εφαρμόστηκε στην εικόνα εξόδου.

Κάτοπτρα

Ο αριθμός ή τα κατοπτρικά αντίγραφα της εικόνας που θα χρησιμοποιηθούν.

Μετατόπιση Χ, Μετατόπιση Υ

Οριζόντια και κατακόρυφη θέση του κέντρου συμμετρίας στην εικόνα εξόδου. Το πλήκτρο βέλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλέξετε μια τοποθεσία από την τρέχουσα εικόνα. Το πλήκτρο αλυσίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επιβολής των ίδιων τιμών για Μετατόπιση X και Μετατόπιση Y.

Κέντρο Χ, κέντρο Υ

Λόγος άξονα Χ και άξονα Υ για το κέντρο του κατοπτρισμού.

Ψαλίδισμα Χ, Ψαλίδισμα Υ

Λόγος άξονα Χ και άξονα Υ για περικοπή της επέκτασης του καθρέφτη.

Εστίαση

Συντελεστής κλίμακας για προσαρμογή του μεγέθους απόδοσης.

Επέκταση

Δεν είναι σαφές ποιο είναι το ακριβές αποτέλεσμα αυτού. Φαίνεται επίσης να σχετίζεται με την κλιμάκωση.

Περικοπή του αποτελέσματος στο μέγεθος εισόδου

Εάν είναι ενεργοποιημένο, κόβει το κατοπτρικό αποτέλεσμα στο μέγεθος εισόδου.

Αναδίπλωση εισόδου

Εάν είναι ενεργοποιημένο, γεμίζει ολόκληρη την περιοχή εξόδου.