3.9. Επικόλληση στην επιλογή

Η εντολή Επικόλληση στην επιλογή δρα παρόμοια με την εντολή Επικόλληση. Η κύρια διαφορά γίνεται φανερή εάν υπάρχει επιλογή μες τον καμβά. Αντίθετα με την εντολή «Επικόλληση», που απλά κεντράρει τα επικολλημένα δεδομένα της εικόνας πάνω από την επιλογή και αντικαθιστά την επιλογή με τη δική της, η «Επικόλληση στην επιλογή» αποκόπτει τα επικολλημένα δεδομένα της εικόνας από την υφιστάμενη επιλογή. Η νέα επιλογή μπορεί να μετακινηθεί ως συνήθως, αλλά περικόπτεται πάντοτε από την αρχική περιοχή επιλογής.

Εάν δεν υπάρχει επιλογή, η εντολή «Επικόλληση στην επιλογή» αντικαθιστά τα δεδομένα από το πρόχειρο στο κέντρο του καμβά, όπως κάνει η εντολή «Επικόλληση».

3.9.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΕπικόλληση στην επιλογή.