7.21. Το υπομενού «μάσκα»

Σχήμα 16.113. Το υπομενού «μάσκα» του μενού «στρώση»

Το υπομενού «μάσκα» του μενού «στρώση»

Το υπομενού μάσκα του μενού στρώση περιέχει εντολές που δουλεύουν με μάσκες: δημιουργία μάσκας, εφαρμογή μάσκας, διαγραφή μάσκας ή μετατροπή μάσκας σε επιλογή. Δείτε την ενότητα μάσκες στρώσης για περισσότερες πληροφορίες στις μάσκες στρώσης και τη χρήση τους.

7.21.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το υπομενού από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από στρώσημάσκα

7.21.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «μάσκα»

Το υπομενού μάσκα περιέχει τις παρακάτω εντολές: