7.19. Στρώση στην κορυφή

The Layer to Top command raises the active layer to the top of the layer stack. If the active layer is already at the top or if there is only one layer, this menu entry is insensitive and grayed out. If the active layer is at the bottom of the stack and it does not have an alpha channel, you cannot raise it until you add an alpha channel to it.

7.19.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηστοίβαστρώση στην κορυφή,

  • ή πατώντας το πλήκτρο Shift και κλικ στο εικονίδιο άνω βέλους στον πάτο του διαλόγου στρώσεων.