7. Το μενού «Στρώση»

7.1. Εισαγωγή στο μενού «στρώση»

Σχήμα 16.103. Τα περιεχόμενα του μενού «στρώση»

Τα περιεχόμενα του μενού «στρώση»

Τα στοιχεία του μενού στρώση επιτρέπουν την εργασία σε στρώσεις.

Πέρα από την πρόσβαση του μενού στρώση από τη γραμμή μενού εικόνας και με δεξί κλικ στο παράθυρο εικόνας, μπορείτε να το πάρετε με δεξί κλικ στη μικρογραφία του διαλόγου στρώσεων. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε πολλές από τις λειτουργίες σε αυτό το μενού με κλικ στα κουμπιά στο διάλογο στρώσεων, π.χ., αλλάζοντας το μέγεθος στρώσης, με διαχείριση της διαφάνειας στρώσης και συγχώνευση στρώσεων.

Σχήμα 16.104. Τα περιεχόμενα του τοπικού αναδυόμενου μενού «στρώση»

Τα περιεχόμενα του τοπικού αναδυόμενου μενού «στρώση»

[Σημείωση] Σημείωση

Πέρα από τις εντολές που περιγράφονται εδώ, μπορείτε επίσης να βρείτε άλλες εισόδους στο μενού. Δεν είναι μέρος του ίδιου του GIMP, αλλά προστέθηκαν από επεκτάσεις (πρόσθετα). Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη λειτουργικότητα ενός προσθέτου αναφερόμενοι στην τεκμηρίωσή του.