7. Το μενού «Στρώση»

7.1. Εισαγωγή στο μενού «στρώση»

Σχήμα 16.105. Τα περιεχόμενα του μενού «στρώση»

Τα περιεχόμενα του μενού «στρώση»

Οι εντολές του μενού Στρώσεις επιτρέπουν την εργασία με Στρώσεις.

Εκτός από την πρόσβαση στο μενού Στρώσεις από τη γραμμή μενού Εικόνα και δεξιοπατώντας στο παράθυρο εικόνας, μπορείτε να εργαστείτε σε στρώσεις ανοίγοντας τον Διάλογο Στρώσεων και, παραδείγματος χάρη, να αλλάξετε τη διαφάνεια και την ορατότητα στρώσεων, να δημιουργήσετε νέες στρώσεις και ομάδες στρώσεων, να προσθέσετε μια μάσκα στρώσης, να συγχωνεύσετε ή να διπλασιάσετε στρώσεις. Αυτός ο διάλογος διαθέτει επίσης ένα μενού περιβάλλοντος με δεξιό πάτημα με τις ίδιες ως επί το πλείστον εντολές που εμφανίζονται στο κύριο μενού Στρώσεων.

[Σημείωση] Σημείωση

Πέρα από τις εντολές που περιγράφονται εδώ, μπορείτε επίσης να βρείτε άλλες εισόδους στο μενού. Δεν είναι μέρος του ίδιου του GIMP, αλλά προστέθηκαν από επεκτάσεις (πρόσθετα). Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη λειτουργικότητα ενός προσθέτου αναφερόμενοι στην τεκμηρίωσή του.