14.13. Μοτίβα διάθλασης

14.13.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.353. Δύο παραδείγματα μοτίβων διάθλασης

Δύο παραδείγματα μοτίβων διάθλασης
Δύο παραδείγματα μοτίβων διάθλασης

Αυτό το φίλτρο επιτρέπει τη διάθλαση ή υφές κύματος παρεμβολής. Μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα, το περίγραμμα και απότομες άκρες για κάθε κανάλι RGB. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την φωτεινότητα, τη διασπορά και την πόλωση της υφής. Δεν υπάρχει αυτόματη προεπισκόπηση, έτσι πρέπει να πατήσετε το κουμπί προεπισκόπησης για ενημέρωση. Σε αργό σύστημα, αυτό μπορεί να πάρει λίγο χρόνο. Σημειώστε ότι το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται από την αρχική εικόνα.

Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο φίλτρο εάν θέλετε να δημιουργήσετε περίπλοκα μοτίβα. Είναι τέλειο για να κάνετε ψυχεδελικές, παρόμοιες με μπατίκ υφές, ή για απομίμηση μοτίβων σε υαλογράφημα (όπως στο παράθυρο εκκλησίας).

Φαίνεται καθαρά ότι το πρόσθετο δουλεύει προσομοιάζοντας τη φυσική του φωτός που πέφτει σε σχάρα. Δυστυχώς, οι αρχικοί συγγραφείς δεν έγραψαν τη θεωρία που υπάρχει γύρω του, ή δεν εξήγησαν τι σημαίνουν οι παράμετροι. Η βέλτιστη προσέγγιση, τότε, είναι απλά να στριφογυρίσετε τα πράγματα και να δείτε τι συμβαίνει. Ευτυχώς, σχεδόν οτιδήποτε κάνετε φαίνεται να παράγει ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

14.13.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΣχεδίασηΜοτίβοΜοτίβα διάθλασης….

14.13.3. Επιλογές

Σχήμα 17.354. Επιλογές φίλτρου «μοτίβα διάθλασης»

Επιλογές φίλτρου «μοτίβα διάθλασης»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».