2.3. Αποθήκευση εικόνων με διαφάνεια

Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται από μορφές γραφικών αρχείων για την υποστήριξη περιοχών διαφάνειας της εικόνας: η απλή δυαδική διαφάνεια και η άλφα διαφάνεια. Η απλή δυαδική διαφάνεια υποστηρίζεται στη μορφή GIF· ένα χρώμα από την παλέτα χρώματος από ευρετήριο σημειώνεται ως το χρώμα διαφάνειας. Η άλφα διαφάνεια υποστηρίζεται στη μορφή PNG· οι πληροφορίες διαφάνειας αποθηκεύονται σε ξεχωριστό κανάλι, το κανάλι άλφα.

[Σημείωση] Σημείωση

Η μορφή GIF χρησιμοποιείται σπάνια, επειδή η PNG υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες της GIF με επιπρόσθετες λειτουργίες (π.χ., άλφα διαφάνεια). Εντούτοις η GIF χρησιμοποιείται ακόμα για κινήσεις.

Διαδικασία 6.1. Δημιουργία εικόνας με διαφανείς περιοχές (Άλφα διαφάνεια)

  1. Αρχικά θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια εικόνα όπως στα προηγούμενα μαθήματα, το Wilber, τη μασκότ του GIMP.

    Σχήμα 6.11. Η εικόνα του Wilber ανοιγμένη σε κατάσταση RGBA

    Η εικόνα του Wilber ανοιγμένη σε κατάσταση RGBA

  2. Για να εξαχθεί μια εικόνα με διαφάνεια άλφα, πρέπει να έχετε ένα κανάλι άλφα. Για να ελέγξτε εάν η εικόνα έχει ένα άλφα κανάλι, πηγαίνετε στο διάλογο καναλιού και επιβεβαιώστε ότι μια εγγραφή για «άλφα» υπάρχει, πέρα από κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο. Αν δεν είναι έτσι, προσθέστε ένα νέο κανάλι άλφα από το μενού στρώσεων· Στρώση+ΔιαφάνειαΠροσθήκη άλφα καναλιού.

  3. Το αρχικό αρχείο XCF περιέχει στρώσεις παρασκηνίου που μπορούν να απομακρυνθούν. Το GIMP έρχεται με τυπικά φίλτρα που υποστηρίζουν τη δημιουργία διαβαθμίσεων· δείτε το Φίλτρα+Φως και σκιά. Περιορίζεστε μόνο από τη φαντασία σας. Για να επιδειχθούν οι δυνατότητες της διαφάνειας άλφα, εμφανίζεται μια απαλή λάμψη στο παρασκήνιο γύρω από τον Wilber.

  4. Αφού τελειώσετε με την εικόνα σας, μπορείτε να την εξάγετε σε μορφή PNG.

Σχήμα 6.12. Η εικόνα του Wilber με διαφάνεια

Η εικόνα του Wilber με διαφάνεια

Οι έλεγχοι μεσαίων τόνων της στρώσης παρασκηνίου αντιπροσωπεύουν τη διαφανή περιοχή της αποθηκευμένης εικόνας, ενώ εργάζεσθε πάνω της στο GIMP.