5.26. Εμφάνιση γραμμών κύλισης

Η εντολή Εμφάνιση γραμμών κύλισης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εμφάνιση των γραμμών κύλισης. Μπορεί να είναι χρήσιμη η απενεργοποίηση τους, όταν δουλεύετε σε κατάσταση πλήρους οθόνης.

Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλογή για τις γραμμές κύλισης στο διάλογο εμφάνιση παράθυρου εικόνας.

5.26.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠροβολήΕμφάνιση γραμμών κατάστασης.