14.10. Διαφορά συννεφών

14.10.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.336. Παράδειγμα διαφοράς συννεφών

Παράδειγμα διαφοράς συννεφών

Εφαρμογή φίλτρου “διαφοράς συννεφών”


Η εντολή Διαφορά συννεφών αλλάζει τα χρώματα μερικώς σε συννεφοειδείς περιοχές: το φίλτρο αποδίδει το σύννεφο συμπαγούς θορύβου σε μια αυτόματα δημιουργημένη νέα στρώση και ορίζει την κατάσταση στρώσης σε Διαφορά, έπειτα συγχωνεύει αυτή τη στρώση πάνω από τη καθορισμένη εικόνα.

Πριν την ανάμειξη της στρώσης, αυτό το σενάριο ανοίγει το διάλογο του συμπαγούς θορύβου που επιτρέπει τον έλεγχο του αποτελέσματός του.

Εάν η εικόνα είναι σε χρώματα από ευρετήριο, αυτή η είσοδος μενού είναι αχνή και μη διαθέσιμη.

14.10.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΣχεδίασηΣύννεφαΔιαφορά σύννεφων….

14.10.3. Επιλογές

Αυτή η δέσμη ενεργειών δεν έχει το δικό της παράθυρο διαλόγου αλλά καλεί τον διάλογο φίλτρου συμπαγούς θορύβου.