4.4. Συμπίεση εικόνων

Σχήμα 3.21. Παράδειγμα εικόνας για αποθήκευση JPEG

Παράδειγμα εικόνας για αποθήκευση JPEG

Εάν έχετε εικόνες που παίρνουν πολύ χώρο στο δίσκο, μπορείτε να μειώσετε αυτό το χώρο χωρίς να αλλάξετε τις διαστάσεις της εικόνας. Η άριστη συμπίεση εικόνας πετυχαίνεται χρησιμοποιώντας τον τύπο JPG, αλλά ακόμα κι αν η εικόνα είναι ήδη σε αυτό τον τύπο, μπορείτε συνήθως ακόμα να την κάνετε να καταλάβει λιγότερο χώρο, καθώς η μορφή JPG έχει ένα προσαρμοστικό σχήμα συμπίεσης που επιτρέπει την αποθήκευση σε ποικίλες στάθμες συμπίεσης. Ο συμβιβασμός είναι ότι όσο λιγότερο χώρο παίρνει μια εικόνα, τόσο περισσότερη λεπτομέρεια από την αρχική εικόνα χάνετε. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι επαναλαμβανόμενη αποθήκευση σε μορφή JPG προκαλεί όλο και μεγαλύτερη υποβάθμιση της εικόνας.

Images are loaded and saved as .XCF files. Your JPG image has been loaded as XCF. GIMP offers you to Overwrite image-name.jpg or FileExport As to open the «Export Image» dialog.

Σχήμα 3.22. Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας»

Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας»

Ο διάλογος ανοίγει με το όνομα αρχείου ήδη τυπωμένο στο πλαίσιο ονόματος, με την προεπιλεγμένη επέκταση .png. Διαγράψετε την υφιστάμενη επέκταση και πληκτρολογήσετε JPG στη θέση του και το GIMP θα καθορίσει τον τύπο του αρχείου από την επέκταση του αρχείου. Χρησιμοποιείστε τον κατάλογο επέκτασης αρχείου, κυκλωμένο σε κόκκινο στην παραπάνω εικόνα, για να δείτε τους τύπους που υποστηρίζονται από το GIMP. Οι υποστηριζόμενες επεκτάσεις αλλάζουν ανάλογα με τις εγκαταστημένες βιβλιοθήκες. Εάν το GIMP παραπονεθεί, ή εάν το «JPEG» είναι αχνό στα μενού επεκτάσεων, ακυρώστε τα όλα και βαδίστε μέσα από το Τμήμα 4.7, «Αλλαγή κατάστασης». Αφού το κάνετε, πατήστε Αποθήκευση. Αυτό ανοίγει τον διάλογο «Εξαγωγή εικόνας ως JPEG» που περιέχει τον έλεγχο ποιότητας.

Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας ως JPEG» χρησιμοποιεί προεπιλεγμένες τιμές που μειώνουν το μέγεθος ενώ διατηρούν καλή οπτική ποιότητα· αυτό γίνεται με πολλή ασφάλεια και ταχύτητα.

Σχήμα 3.23. Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας ως JPEG» με την προεπιλεγμένη ποιότητα

Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας ως JPEG» με την προεπιλεγμένη ποιότητα
Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας ως JPEG» με την προεπιλεγμένη ποιότητα

Μειώστε την Ποιότητα της εικόνας για να κάνετε την εικόνα ακόμα μικρότερη. Μειωμένη ποιότητα υποβαθμίζει την εικόνα, έτσι να βεβαιωθείτε ότι σημειώσατε «Προβολή προεπισκόπησης σε παράθυρο εικόνας» για οπτική εκτίμηση της υποβάθμισης. Μια ρύθμιση Ποιότητας του 10 παράγει μια πολύ φτωχή ποιότητα εικόνας που χρησιμοποιεί πολύ λίγο χώρο δίσκου. Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μια πιο λογική εικόνα. Μια ποιότητα του 75 παράγει μια λογική εικόνα χρησιμοποιώντας πολύ λιγότερο χώρο δίσκου, που θα φορτωθεί, με τη σειρά του, πολύ γρηγορότερα σε μια ιστοσελίδα. Αν και η εικόνα είναι κάπως υποβαθμισμένη, είναι αποδεκτή για τον προοριζόμενο σκοπό.

Σχήμα 3.24. Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας ως JPEG» με ποιότητα 75

Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας ως JPEG» με ποιότητα 75
Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας ως JPEG» με ποιότητα 75

Τελικά, εδώ είναι μια σύγκριση της ίδιας εικόνας με ποικιλία βαθμών συμπίεσης:

Σχήμα 3.25. Παράδειγμα για υψηλή συμπίεση JPEG

Παράδειγμα για υψηλή συμπίεση JPEG

Ποιότητα: 10· μέγεθος: 3,4 KiloBytes

Παράδειγμα για υψηλή συμπίεση JPEG

Ποιότητα: 40· μέγεθος: 9,3 KiloBytes


Σχήμα 3.26. Παράδειγμα για μέτρια συμπίεση JPEG

Παράδειγμα για μέτρια συμπίεση JPEG

Ποιότητα: 70· μέγεθος: 15,2 KiloBytes

Παράδειγμα για μέτρια συμπίεση JPEG

Ποιότητα: 100· μέγεθος: 72,6 KiloBytes