2.3. Ελλειψοειδής επιλογή

Σχήμα 14.14. Εικονίδιο ελλειψοειδούς επιλογής στην εργαλειοθήκη

Εικονίδιο ελλειψοειδούς επιλογής στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο ελλειψοειδούς επιλογής σχεδιάστηκε να επιλέγει κυκλικές και ελλειπτικές περιοχές για μια εικόνα, με υψηλής ποιότητας εξομάλυνση, εάν το θέλετε. Για πληροφορίες στις επιλογές και πώς χρησιμοποιούνται στο GIMP δείτε Επιλογές· για πληροφορίες σε κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα εργαλεία επιλογής δείτε Εργαλεία επιλογής.

Αυτό το εργαλείο χρησιμεύει επίσης για τη σχεδίαση ενός κύκλου ή μιας έλλειψης σε μια εικόνα. Για να σχεδιάσετε μια γεμάτη έλλειψη, δημιουργήστε μια ελλειπτική επιλογή και έπειτα γεμίστε την χρησιμοποιώντας το εργαλείο κουβά γεμίσματος. Για να δημιουργήσετε ένα ελλειπτικό περίγραμμα, η πιο απλή και ευέλικτη προσέγγιση είναι να δημιουργήσετε μια ελλειπτική επιλογή και έπειτα να τη βάψετε. Όμως, η ποιότητα της εξομάλυνσης με αυτήν την προσέγγιση είναι μάλλον άγρια. Ένα υψηλότερης ποιότητας περίγραμμα μπορεί να παρθεί δημιουργώντας δύο ελλειπτικές επιλογές με διαφορετικά μεγέθη και αφαιρώντας την εσωτερική από την εξωτερική· όμως αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει σωστά. Η εντολή ΕπιλογήΠερίγραμμα... το κάνει πιο εύκολα.

2.3.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να προσπελάσετε το εργαλείο ελλειψοειδούς επιλογής με διάφορους τρόπους:

  • Από τη γραμμή μενού της εικόνας ΕργαλείαΕργαλεία επιλογήςΕλλειψοειδής επιλογή·

  • Με κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου στην εργαλειοθήκη,

  • Χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου E.

2.3.2. Τροποποιητές πληκτρολογίου

[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Εργαλεία επιλογής για βοήθεια με τροποποιητικά πλήκτρα που επηρεάζουν όλα αυτά τα εργαλεία κατά τον ίδιο τρόπο. Μόνο επιλογές αποτελεσμάτων που είναι ειδικές για αυτό το εργαλείο εξηγούνται εδώ.

Ctrl (Έλεγχος)

Πατώντας το πλήκτρο μετά την έναρξη της επιλογής σας και κρατώντας το πατημένο μέχρι να τελειώσετε, που προκαλεί το αρχικό σημείο να χρησιμοποιηθεί ως το κέντρο της επιλεγμένης έλλειψης, αντί για γωνία του ορθογωνίου που μπορεί να το περιέχει. Σημειώστε ότι εάν πατήσετε το πλήκτρο Ctrl πριν το ξεκίνημα της επιλογής, η τελική επιλογή θα αφαιρεθεί από την υπάρχουσα επιλογή.

Shift (Μετατόπιση)

Πατώντας το πλήκτρο Shift μετά την έναρξη της επιλογής σας και κρατώντας το πατημένο μέχρι να τελειώσετε, μετατρέπει την επιλογή σε κύκλο. Σημειώστε ότι εάν πατήσετε το πλήκτρο Shift πριν την έναρξη της επιλογής, η τελική επιλογή θα προστεθεί στην υπάρχουσα επιλογή.

Ctrl (Έλεγχος)+Shift (Μετατόπιση)

Πατώντας και τα δύο πλήκτρα συνδυάζει τα δύο αποτελέσματα, δίνοντας σας μια κυκλική επιλογή κεντραρισμένη στο αρχικό σημείο.

2.3.3. Χειρισμός εργαλείου

Σχήμα 14.15. Παράδειγμα ελλειπτικής επιλογής.

Παράδειγμα ελλειπτικής επιλογής.

Όταν αυτό το εργαλείο επιλεγεί ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε εικονίδιο κύκλου μόλις υπερίπταται της εικόνας. Το σύρσιμο και απόθεση σας επιτρέπει να πάρετε μια έλλειψη (ή κύκλο) μέσα σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο. Όταν το πλήκτρο του ποντικιού απελευθερώνεται, μια διάστικτη γραμμή («μυρμήγκια που περπατούν») περιβάλλει την ελλειπτική επιλογή. Δεν είναι αναγκαίο να ρυθμίσουμε την επιλογή επακριβώς· μπορείτε να της αλλάξετε μέγεθος αργότερα.

Όταν ο δείκτης κινείται στον καμβά, οι όψεις του δείκτη και της επιλογής αλλάζουν. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της επιλογής χρησιμοποιώντας τις λαβές. Δείτε Χειρισμός εργαλείου στο κεφάλαιο του ορθογωνίου.

2.3.4. Επιλογές

Σχήμα 14.16. Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο ελλειπτικής επιλογής

Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο ελλειπτικής επιλογής

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Επιλογές εργαλείων επιλογής για βοήθεια με επιλογές που είναι κοινές σε όλα τα εργαλεία. Μόνο επιλογές που είναι ειδικές για αυτό το εργαλείο εξηγούνται εδώ.

Λειτουργίες· εξομάλυνση· απάλυνση άκρων

Συνήθεις προτιμήσεις επιλογής.

Όλες οι άλλες επιλογές

Όλες αυτές οι επιλογές δουλεύουν ακριβώς το ίδιο, όπως περιγράφηκε για την ορθογώνια επιλογή ήδη. Δείτε Τμήμα 2.2.4, «Επιλογές εργαλείων» για λεπτομέρειες.