16.2. Ανάμειξη

16.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.421. Παράδειγμα για το φίλτρο «Ανάμειξη»: αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Ανάμειξη»: αρχική εικόνα

4 πλαίσια από 5 πλαίσια (παράλειψη της λευκής στρώσης παρασκηνίου)


Σχήμα 17.422. Παράδειγμα για το φίλτρο «Ανάμειξη»: εφαρμοσμένο φίλτρο

Παράδειγμα για το φίλτρο «Ανάμειξη»: εφαρμοσμένο φίλτρο

Πρώτα 8 (από 16) πλαίσια


16.2.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΚίνησηΑνάμειξη….

16.2.3. Επιλογές

Σχήμα 17.423. Επιλογές «Ανάμειξης»

Επιλογές «Ανάμειξης»

Ενδιάμεσα πλαίσια

TODO (να γίνει)

Μέγιστη ακτίνα θόλωσης

TODO (να γίνει)

Με βρόγχο

TODO (να γίνει)