8.16. Ισοστάθμιση

Η εντολή Ισοστάθμιση ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα των χρωμάτων κατά πλάτος της ενεργής στρώσης, έτσι ώστε το ιστόγραμμα για το κανάλι τιμής να είναι όσο πιο επίπεδο γίνεται, δηλαδή, έτσι ώστε κάθε πιθανή τιμή φωτεινότητας να εμφανίζεται στο ίδιο περίπου αριθμό εικονοστοιχείων σε κάθε άλλη τιμή. Μπορείτε να το δείτε στα ιστογράμματα του παρακάτω παραδείγματος, στο οποίο τα χρώματα εικονοστοιχείου που προκύπτουν συχνά στην εικόνα επεκτείνονται παραπέρα ανεξάρτητα από τα χρώματα εικονοστοιχείων που προκύπτουν μόνο σπάνια. Τα αποτελέσματα αυτής της εντολής μπορεί να διαφέρουν αρκετά. Μερικές φορές η «Ισοστάθμιση» δουλεύει πολύ καλά στη βελτίωση αντίθεσης μιας εικόνας, διευκρινίζοντας λεπτομέρειες που είναι δύσκολο να δείτε πριν. Άλλες φορές, τα αποτελέσματα φαίνονται πολύ άσχημα. Είναι μια πολύ δυνατή λειτουργία και αξίζει να τη δοκιμάσετε για να δείτε εάν θα βελτιώσει την εικόνα σας. Δουλεύει σε στρώσεις από εικόνες RGB και γκρι κλίμακας. Εάν η εικόνα είναι από ευρετήριο, ή είσοδος μενού είναι ανενεργή και αχνή.

8.16.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού μέσα από ΧρώματαΑυτόματαΙσοστάθμιση

8.16.2. Παράδειγμα «Ισοστάθμισης»

Σχήμα 16.178. Αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα

Η ενεργή στρώση και τα ιστογράμματα κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο πριν την «Ισοστάθμιση».


Σχήμα 16.179. Η εικόνα μετά την εντολή

Η εικόνα μετά την εντολή

Η ενεργή στρώση και τα ιστογράμματα κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο μετά την επεξεργασία.

Η επέκταση ιστογράμματος δημιουργεί κενά μεταξύ των στηλών εικονοστοιχείων δίνοντας μια ραβδωτή εμφάνιση: τα χρώματα που εμφανίζονται συχνά είναι τεντωμένα.