16.3. Αποτύπωση

16.3.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.424. Παράδειγμα για το φίλτρο «Αποτύπωση»: αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Αποτύπωση»: αρχική εικόνα

Αδιαφανής στρώση παρασκηνίου και στρώση προσκήνιου με διαφάνεια


Σχήμα 17.425. Παράδειγμα για το φίλτρο «Αποτύπωση»: εφαρμοσμένο φίλτρο

Παράδειγμα για το φίλτρο «Αποτύπωση»: εφαρμοσμένο φίλτρο

Τελική εικόνα με 8 πλαίσια (εξαρτάται από το μέγεθος και την ταχύτητα)


16.3.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΚίνησηΑποτύπωση….

16.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.426. Επιλογές «Αποτύπωσης»

Επιλογές «Αποτύπωσης»

Χρώμα λάμψης

TODO (να γίνει)

Ξεθώριασμα

TODO (να γίνει)

Πλάτος ξεθωριάσματος

TODO (να γίνει)

Πλάτος κορώνας

TODO (να γίνει)

Μετά τη λάμψη

TODO (να γίνει)

Προσθήκη πυράκτωσης

TODO (να γίνει)

Προετοιμασία για GIF

TODO (να γίνει)

Ταχύτητα (εικονοστοιχεία/πλαίσιο)

TODO (να γίνει)