8.30. Χρώμα σε γκρίζο

Αυτή η μετατροπή χρώματος σε κλίμακα του γκρι χρησιμοποιεί περιβάλλουσες που σχηματίζονται με τη λεγόμενη προσέγγιση STRESS για την παραγωγή κλίμακας του γκρι με διατήρηση της τοπικής διαφοράς.

8.30.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να βρείτε αυτήν την εντολή από το κύριο μενού μέσα από ΧρώματαΑποκορεσμόςΧρώμα σε γκρι.

8.30.2. Επιλογές

Σχήμα 16.208. Ρυθμίσεις «Χρώμα σε γκρι»

Ρυθμίσεις «Χρώμα σε γκρι»

Προεπιλογές

Οι «Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Ακτίνα

Οι γειτονιές που λαμβάνονται υπόψη, αυτή είναι η ακτίνα σε εικονοστοιχεία που λαμβάνεται υπόψη όταν αποφασίζεται ποια χρώματα αντιστοιχούν σε ποιες τιμές του γκρι.

Δείγματα

Αριθμός δειγμάτων για να γίνουν ανά αναζήτηση επανάληψης στην περιοχή των χρωμάτων.

Επαναλήψεις

Αριθμός επαναλήψεων, ένας μεγαλύτερος αριθμός επαναλήψεων παρέχει λιγότερο θορυβώδη αποτελέσματα με υπολογιστικό κόστος.

Βελτίωση σκιών

Όταν ενεργοποιούνται οι λεπτομέρειες στις σκιές ενισχύονται σε βάρος του θορύβου.

Επιλογές ανάμειξης, Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».