7.37. Ημιισοπέδωση

Η εντολή Ημιισοπέδωση περιγράφεται στο κεφάλαιο φίλτρου Ημιισοπέδωση. Η εντολή είναι χρήσιμη όταν χρειάζεστε μια εξομαλυμένη εικόνα με χρώματα από ευρετήριο και διαφάνεια.

7.37.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΣτρώσηΔιαφάνειαΗμιισοπέδωση....