5.7. Κεντράρισμα εικόνας στο παράθυρο

Η εντολή Κεντράρισμα εικόνας στο παράθυρο μετακινεί την εικόνα έτσι ώστε να είναι ακριβώς στο κέντρο του παραθύρου.

5.7.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • From the menu through ViewCenter Image in Window.

  • By using the keyboard shortcut Shift+J.