16. Φίλτρα κινουμένων σχεδίων

16.1. Εισαγωγή

Σχήμα 17.420. Το μενού φίλτρων κινούμενων σχεδίων

Το μενού φίλτρων κινούμενων σχεδίων

Αυτά είναι βοηθητικά κινούμενα σχέδια, τα οποία σας επιτρέπουν να προβάλετε και να βελτιστοποιήσετε τα κινούμενα σχέδια σας (μειώνοντας το μέγεθός τους). Συγκεντρώσαμε τα φίλτρα «Βελτιστοποίηση (διαφορά)» και «Βελτιστοποίηση (για GIF)» μαζί, επειδή δεν διαφέρουν πολύ.