16. Φίλτρα κινουμένων σχεδίων

16.1. Εισαγωγή

Σχήμα 17.420. Το μενού φίλτρων κινούμενων σχεδίων

Το μενού φίλτρων κινούμενων σχεδίων

These are animation helpers, which let you view and optimize your animations (by reducing their size). We gathered «Optimize (Difference)» and «Optimize (for GIF)» filters together, because they are not much different.