16. Φίλτρα κινουμένων σχεδίων

16.1. Εισαγωγή

Σχήμα 17.409. Το μενού φίλτρων κινούμενων σχεδίων

Το μενού φίλτρων κινούμενων σχεδίων

Αυτοί είναι βοηθοί κινουμένων σχεδίων, οι οποίοι σας επιτρέπουν να δείτε και να βελτιστοποιήσετε τα κινούμενα σχέδια σας (μειώνοντας το μέγεθος τους). Μαζέψαμε τα φίλτρα «Βελτιστοποίηση (Διαφορά)» και «Βελτιστοποίηση (GIF)» μαζί, διότι δεν διαφέρουν και πολύ.