8.53. Χρωματισμός

Το εργαλείο χρωματισμού αποδίδει την ενεργή στρώση ή επιλογή σε μια εικόνα γκρίζας κλίμακας που φαίνεται μέσα από έγχρωμο γυαλί. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να δώσετε ένα εφέ «μελανιού (σέπια)». Δείτε Χρωματικό πρότυπο για χροιά, κορεσμό, φωτεινότητα (Luminosity).

8.53.1. Ενεργοποίηση εργαλείου

Μπορείτε να πάρετε το εργαλείο χρωματισμού με αυτόν τον τρόπο:

  • Στο μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΧρωματισμός…

8.53.2. Επιλογές

Σχήμα 16.243. Επιλογές χρωματισμού

Επιλογές χρωματισμού

Προεπιλογές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις χρώματος της εικόνας σας πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων ως επώνυμη προεπιλογή

Το πλήκτρο ανοίγει ένα μενού:

Σχήμα 16.244. Μενού προεπιλογών

Μενού προεπιλογών

που σας επιτρέπει να εισάγετε ρυθμίσεις από αρχείο ή να εξάγετε ρυθμίσεις σε αρχείο και σας δίνει πρόσβαση στη διαχείριση διαλόγου ρυθμίσεων αποθήκευσης:

Σχήμα 16.245. Διαχείριση αποθηκευμένου διαλόγου ρυθμίσεων

Διαχείριση αποθηκευμένου διαλόγου ρυθμίσεων

Τιμές χρώματος
  • Απόχρωση: το ρυθμιστικό και το αριθμητικό πλαίσιο εισόδου σας επιτρέπουν να επιλέξετε τιμή απόχρωσης κανονικοποιημένη στην περιοχή 0,0 έως 1,0.

  • Κορεσμός: Το ρυθμιστικό και το αριθμητικό πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν να επιλέξετε τιμή κορεσμού κανονικοποιημένη στην περιοχή: 0,0 έως 1,0.

  • Σχ. φωτεινότητα (Lightness): Το ρυθμιστικό και το αριθμητικό πλαίσιο επιτρέπουν την επιλογή τιμής κανονικοποιημένης σχετικής φωτεινότητας : -1,0 (σκοτεινή) έως +1,0 (φωτεινή).

Προεπισκόπηση

Η επιλογή προεπισκόπησης ενεργοποιεί την απόδοση όλων των αλλαγών αμέσως στον καμβά.

Διαίρεση προβολής

This option allows to divide the canvas in two, and to observe the before and after of the effect directly on canvas. The split can be horizontal or vertical: change between the two pressing the Ctrl key. The divide line can be moved, by dragging it with the mouse (mouse pointer changes in a small hand when hovering on the line). Moreover the views can be swapped using the Shift.