8.56. Χρωματισμός

Το φίλτρο χρωματισμού αποδίδει την ενεργή στρώση ή επιλογή σε μια εικόνα γκρίζας κλίμακας που φαίνεται μέσα από έγχρωμο γυαλί. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να δώσετε ένα εφέ «Σέπια (σουπιά)» στην εικόνα σας. Δείτε Χρωματικό πρότυπο για απόχρωση, κορεσμό, φωτεινότητα (Luminosity).

8.56.1. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να πάρετε το εργαλείο χρωματισμού με αυτόν τον τρόπο:

  • Στο μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΧρωματισμός…

8.56.2. Επιλογές

Σχήμα 16.256. Διάλογος φίλτρου χρωματισμού

Διάλογος φίλτρου χρωματισμού

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Απόχρωση

Το ρυθμιστικό και το αριθμητικό πλαίσιο εισόδου σάς επιτρέπουν να επιλέξετε τιμή απόχρωσης στην περιοχή 0,0 έως 1,0.

Κορεσμός

Το ρυθμιστικό και το αριθμητικό πλαίσιο εισόδου σάς επιτρέπουν να επιλέξετε τιμή κορεσμού στην περιοχή: 0,0 έως 1,0.

Σχ. φωτεινότητα (Lightness)

Το ρυθμιστικό και το αριθμητικό πλαίσιο σάς επιτρέπουν την επιλογή τιμής σχετικής φωτεινότητας (Lightness) στην περιοχή: -1,0 (σκοτεινή) έως +1,0 (φωτεινή).

Χρώμα

Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο χρώματος ή τον επιλογέα χρωμάτων μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα το χρώμα που χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό της εικόνας σας. Η επιλογή ενός χρώματος εδώ θα προσαρμόσει τα ρυθμιστικά πάνω από αυτό.

Επιλογές ανάμειξης, Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».