8.53. Χρωματισμός

Το εργαλείο χρωματισμού αποδίδει την ενεργή στρώση ή επιλογή σε μια εικόνα γκρίζας κλίμακας που φαίνεται μέσα από έγχρωμο γυαλί. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να δώσετε ένα εφέ «μελανιού (σέπια)». Δείτε Χρωματικό πρότυπο για χροιά, κορεσμό, φωτεινότητα (Luminosity).

8.53.1. Ενεργοποίηση εργαλείου

Μπορείτε να πάρετε το εργαλείο χρωματισμού με αυτόν τον τρόπο:

  • Στο μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΧρωματισμός…

8.53.2. Επιλογές

Σχήμα 16.243. Επιλογές χρωματισμού

Επιλογές χρωματισμού

Προεπιλογές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις χρώματος της εικόνας σας πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων ως επώνυμη προεπιλογή

Το πλήκτρο ανοίγει ένα μενού:

Σχήμα 16.244. Μενού προεπιλογών

Μενού προεπιλογών

που σας επιτρέπει να εισάγετε ρυθμίσεις από αρχείο ή να εξάγετε ρυθμίσεις σε αρχείο και σας δίνει πρόσβαση στη διαχείριση διαλόγου ρυθμίσεων αποθήκευσης:

Σχήμα 16.245. Διαχείριση αποθηκευμένου διαλόγου ρυθμίσεων

Διαχείριση αποθηκευμένου διαλόγου ρυθμίσεων

Τιμές χρώματος
  • Απόχρωση: το ρυθμιστικό και το αριθμητικό πλαίσιο εισόδου σας επιτρέπουν να επιλέξετε τιμή απόχρωσης κανονικοποιημένη στην περιοχή 0,0 έως 1,0.

  • Κορεσμός: Το ρυθμιστικό και το αριθμητικό πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν να επιλέξετε τιμή κορεσμού κανονικοποιημένη στην περιοχή: 0,0 έως 1,0.

  • Σχ. φωτεινότητα (Lightness): Το ρυθμιστικό και το αριθμητικό πλαίσιο επιτρέπουν την επιλογή τιμής κανονικοποιημένης σχετικής φωτεινότητας : -1,0 (σκοτεινή) έως +1,0 (φωτεινή).

Προεπισκόπηση

Η επιλογή προεπισκόπησης αποδίδει όλες τις αλλαγές αμέσως στον καμβά.

Διαίρεση προβολής

Αυτή η επιλογή διαιρεί τον καμβά στα δύο και την παρατήρηση πριν και μετά του εφέ στον καμβά. Η διαίρεση μπορεί να είναι οριζόντια ή κατακόρυφη: αλλάξτε μεταξύ τους πατώντας το πλήκτρο Ctrl. Η γραμμή διαίρεσης μπορεί να μετακινηθεί, σύροντάς την με το ποντίκι (ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε ένα μικρό χέρι περνώντας πάνω από τη γραμμή). Επιπλέον οι προβολές μπορεί να εναλλαχτούν χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Shift.