8.56. Χρωματισμός

The Colorize filter renders the active layer or selection into a grayscale image seen through a colored glass. You can use it to give a «Sepia» effect to your image. See Χρωματικό πρότυπο for Hue, Saturation, Luminosity.

8.56.1. Activating the filter

You can get to the Colorize filter:

  • Στο μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΧρωματισμός…

8.56.2. Επιλογές

Σχήμα 16.256. Colorize filter dialog

Colorize filter dialog

Προεπιλογές

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Απόχρωση

The slider and the numeric input box allow you to select a Hue value in the range: 0.0 to 1.0.

Κορεσμός

The slider and the numeric input box allows you to select a Saturation value in the range: 0.0 to 1.0.

Σχ. φωτεινότητα (Lightness)

The slider and the numeric input box allow you to select a Lightness value in the range: -1.0 (dark) to +1.0 (light).

Χρώμα

Using the color button or the color picker you can quickly select the color used to colorize your image. Selecting a color here will adjust the sliders above it.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».