3.23. Συσκευές εισόδου

Αυτή η εντολή εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Εκτεταμένες συσκευές εισόδου, το οποίο σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συσκευών εισόδου, όπως ποντίκι, ταμπλέτα σχεδίασης κ.λπ.

3.23.1. Ενεργοποίηση εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή στη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΣυσκευές εισόδου