2. Ροή εργασίας

2.1. Συγγραφή

Η γλώσσα είναι Αγγλικά (USA).

Για να επεξεργαστείτε αρχεία XML, χρησιμοποιήστε τον αγαπημένο σας επεξεργαστή κειμένου (ο συντάκτης αυτού του οδηγού προτιμά τον ελεύθερο επεξεργαστή Kate). Πρέπει να ορίσετε τον επεξεργαστή για:

  • Γλώσσα αγγλικά-ΗΠΑ.

  • Εσοχή με 2 κενά (το πλήκτρo Tab πρέπει να μετακινεί τον δείκτη κατά δύο κενά).

  • Αντικαταστήστε τους στηλοθέτες με κενά (για συμβατότητα με όλους τους επεξεργαστές κειμένου και φυλλομετρητές).

  • 80 χαρακτήρες ανά γραμμή.

  • Αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος με τα αγγλικά (USA) ως προεπιλεγμένη γλώσσα.

Source files are written in the XML language according to the DocBook DTD. DocBook specifications can be found at https://tdg.docbook.org/tdg/4.5/docbook.html.

Μην φοβηθείτε. Δεν χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα στοιχεία και θα μάθετε XML σταδιακά διαβάζοντας υφιστάμενα αρχεία XML. Για νέα αρχεία, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα που μπορείτε να βρείτε στον φάκελο gimp-help/docs/templates.

[Σημείωση] Σημείωση

Εάν συγγράφετε ένα νέο αρχείο, πρέπει να το προσθέσετε στο αρχείο src/gimp.xml ή στο αρχείο XML που το καλεί (παραδείγματος χάρη, το αρχείο src/menus/edit.xml καλεί τα undo.xml, redo.xml, fade.xml... κ.ο.κ.).