8.5. Απόχρωση-Κορεσμός

Η εντολή απόχρωσης-κορεσμού χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση επιπέδων απόχρωσης, κορεσμού και σχετικής φωτεινότητας (lightness) σε μια περιοχή χρωματικών βαρών για την επιλεγμένη περιοχή ή ενεργή στρώση.

8.5.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να πάρετε αυτήν την εντολή απόχρωσης-κορεσμού μέσω του: ΧρώματαΑπόχρωση-Κορεσμός…

8.5.2. Επιλογές

Σχήμα 16.150. Επιλογές απόχρωσης-κορεσμού

Επιλογές απόχρωσης-κορεσμού

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1, «Εισαγωγή στο μενού «Χρώματα»».

Επιλέξτε βασικό χρώμα για ρύθμιση

Μπορείτε να διαλέξετε, μεταξύ έξι, των τριών βασικών χρωμάτων (κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο) και των τριών συμπληρωματικών χρωμάτων (κυανό, ματζέντα και κίτρινο), το χρώμα για τροποποίηση. Είναι τακτοποιημένα σύμφωνα με το χρωματικό κύκλο. Όταν αυξάνει η απόχρωση, η απόχρωση μετακινείται αριστερόστροφα. Όταν μειώνεται, πηγαίνει δεξιόστροφα. Εάν πατήσετε το πλήκτρο κύριο, όλα τα χρώματα θα επηρεαστούν από τις αλλαγές. Το πρότυπο GIMP ορίζει το κόκκινο ως 0. Σημειώστε ότι αυτά τα χρώματα αναφέρονται στις περιοχές χρωμάτων και όχι σε χρωματικά κανάλια.

Αλλαγές απόχρωσης εμφανίζονται στα χρωματολόγια και το αποτέλεσμα είναι ορατό στην εικόνα εάν η επιλογή «προεπισκόπηση» είναι ενεργή.

Επικάλυψη

Αυτός ο ολισθητής επιτρέπει τον ορισμό των χρωματικών περιοχών επικάλυψης. Αυτό το εφέ είναι πολύ ευαίσθητο και δουλεύει μόνο στα πολύ γειτονικά χρώματα:

Σχήμα 16.151. Παράδειγμα για την επιλογή «επικάλυψη»

Παράδειγμα για την επιλογή «επικάλυψη»

Αρχική εικόνα. Από αριστερά προς τα δεξιά: ένα κοκκινωπό κίτρινο (255;240;0)· ένα καθαρό κίτρινο (255;255;0)· ένα πρασινωπό κίτρινο (240;255;0).

Παράδειγμα για την επιλογή «επικάλυψη»

Επικάλυψη = 0. Απόχρωση = 15. Τα χρώματα έγιναν (186;255;1), (168;255;1), (156;255;1).

Παράδειγμα για την επιλογή «επικάλυψη»

Επικάλυψη = 100. Απόχρωση = 15. Τα χρώματα έγιναν (192;255;1), (168;255;1), (162;255;1). Λόγω επικάλυψης, το πρασινωπό είναι λιγότερο πράσινο και το κοκκινωπό είναι λιγότερο κόκκινο.


Ρύθμιση επιλεγμένου χρώματος
  • Απόχρωση: Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν την επιλογή μιας απόχρωσης στο χρωματικό κύκλο (-180, 180).

  • Σχ. φωτεινότητα (Lightness): Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν την επιλογή μιας τιμής (φωτoβολίας): -100, 100.

    [Σημείωση] Σημείωση

    Οι αλλαγές σχετικής φωτεινότητας (Lightness) εδώ αφορούν μια χρωματική περιοχή, ενώ αφορούν χρωματικό τόνο με εργαλεία καμπυλών και σταθμών, που δουλεύουν σε χρωματικά κανάλια. Εάν αλλάξετε τη φωτεινότητα του κίτρινου με απόχρωση-κορεσμό, όλα τα κίτρινα εικονοστοιχεία θα μεταβληθούν, ενώ μόνο η φωτοβολία σκοτεινών, λαμπερών ή μεσαίων εικονοστοιχείων θα μεταβληθεί με εργαλεία καμπυλών και σταθμών.

  • Κορεσμός: Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν να επιλέξετε κορεσμό: -100, 100.

Το πλήκτρο Αρχικοποίηση χρώματος διαγράφει αλλαγές στην απόχρωση, σχετική φωτεινότητα (lightness) και κορεσμό του επιλεγμένου χρώματος.

Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1, «Εισαγωγή στο μενού «Χρώματα»».