8.5. Απόχρωση-Κορεσμός

Η εντολή απόχρωσης-κορεσμού χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση επιπέδων απόχρωσης, κορεσμού και σχετικής φωτεινότητας (lightness) σε μια περιοχή χρωματικών βαρών για την επιλεγμένη περιοχή ή ενεργή στρώση.

[Σημείωση] Σημείωση

This command does not work on Grayscale images. If the image is Grayscale, the menu entry is disabled.

8.5.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να πάρετε αυτήν την εντολή απόχρωσης-κορεσμού μέσω του: ΧρώματαΑπόχρωση-Κορεσμός…

8.5.2. Επιλογές

Σχήμα 16.152. Επιλογές απόχρωσης-κορεσμού

Επιλογές απόχρωσης-κορεσμού

Προεπιλογές

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Επιλέξτε βασικό χρώμα για ρύθμιση

You can choose to adjust any of six colors: the three primary colors (Red, Green and Blue) and the three complementary colors (Cyan, Magenta and Yellow). They are arranged according to the color circle. When hue increases, hue goes counter-clockwise. When it decreases, it goes clockwise. If you click the Master button, changes you make affect all colors. GIMP default is to set Red as 0. Note that these colors refer to color ranges and not to color channels.

Αλλαγές απόχρωσης εμφανίζονται στα χρωματολόγια και το αποτέλεσμα είναι ορατό στην εικόνα εάν η επιλογή «Προεπισκόπηση» είναι ενεργή.

Επικάλυψη

Αυτό το ρυθμιστικό επιτρέπει τον ορισμό των χρωματικών περιοχών επικάλυψης. Αυτό το εφέ είναι πολύ ευαίσθητο και δουλεύει μόνο στα πολύ γειτονικά χρώματα:

Σχήμα 16.153. Παράδειγμα για την επιλογή «Επικάλυψη»

Παράδειγμα για την επιλογή «Επικάλυψη»

Αρχική εικόνα. Από αριστερά προς τα δεξιά: ένα κοκκινωπό κίτρινο (255;240;0)· ένα καθαρό κίτρινο (255;255;0)· ένα πρασινωπό κίτρινο (240;255;0).

Παράδειγμα για την επιλογή «Επικάλυψη»

Επικάλυψη = 0. Απόχρωση = 15. Τα χρώματα έγιναν (186;255;1), (168;255;1), (156;255;1).

Παράδειγμα για την επιλογή «Επικάλυψη»

Επικάλυψη = 100. Απόχρωση = 15. Τα χρώματα έγιναν (192;255;1), (168;255;1), (162;255;1). Λόγω επικάλυψης, το πρασινωπό είναι λιγότερο πράσινο και το κοκκινωπό είναι λιγότερο κόκκινο.


Ρύθμιση επιλεγμένου χρώματος
  • Απόχρωση: Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν την επιλογή μιας απόχρωσης στο χρωματικό κύκλο (-180, 180).

  • Σχ. φωτεινότητα (Lightness): Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν την επιλογή μιας τιμής (φωτoβολίας): -100, 100.

    [Σημείωση] Σημείωση

    Οι αλλαγές σχετικής φωτεινότητας (Lightness) εδώ αφορούν μια χρωματική περιοχή, ενώ αφορούν χρωματικό τόνο με εργαλεία καμπυλών και σταθμών, που δουλεύουν σε χρωματικά κανάλια. Εάν αλλάξετε τη φωτεινότητα του κίτρινου με απόχρωση-κορεσμό, όλα τα κίτρινα εικονοστοιχεία θα μεταβληθούν, ενώ μόνο η φωτοβολία σκοτεινών, λαμπερών ή μεσαίων εικονοστοιχείων θα μεταβληθεί με εργαλεία καμπυλών και σταθμών.

  • Κορεσμός: Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν να επιλέξετε κορεσμό: -100, 100.

The Reset Color button resets the changes you made to the hue, lightness and saturation of the selected color.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».