7.11. Υπομενού «στοίβα»

Σχήμα 16.112. Το υπομενού «στοίβα»

Το υπομενού «στοίβα»

Η στοίβα στρώσης είναι απλά η λίστα των στρώσεων στο διάλογο στρώσεων. Το υπομενού στοίβα περιέχει λειτουργίες που είτε διαλέγουν μια νέα στρώση ως την ενεργή στρώση, ή αλλάζουν τη θέση της ενεργής στρώσης στη στοίβα στρώσης. Εάν η εικόνα σας έχει μόνο μια στρώση, αυτές οι εντολές είναι αχνές.

7.11.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το υπομενού από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από στρώσηστοίβα.

7.11.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «στοίβα»

Το υπομενού στοίβα περιέχει τις παρακάτω εντολές: