5.6. Αντιστροφή και περιστροφή (0°)

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠροβολήΑντιστροφή και περιστροφή(0°),

Αυτή η εντολή ανοίγει ένα υπομενού:

Σχήμα 16.51. Το υπομενού «Αντιστροφή και περιστροφή»

Το υπομενού «Αντιστροφή και περιστροφή»

Αυτές οι εντολές επιδρούν στην προβολή, όχι στην εικόνα. Για επίδραση στην εικόνα, πηγαίνετε στο: ΕικόναΜετασχηματισμός.

Αυτές οι εντολές είναι αυτονόητες. Παρακαλούμε, σημειώστε τη συντόμευση «!» για την εντολή Επαναφορά αντιστροφής και περιστροφής, που επαναφέρει την εικόνα στην αρχική της κατάσταση.

Η εντολή Άλλα… ανοίγει έναν διάλογο που σας επιτρέπει να ορίσετε μια γωνία επακριβώς για την περιστροφή της προβολής:

Σχήμα 16.52. Ο διάλογος «Επιλογή γωνίας περιστροφής»

Ο διάλογος «Επιλογή γωνίας περιστροφής»