5.3. Εμφάνιση όλων

The Show All command appeared in GIMP 2.10.14. It makes all pixels visible that are outside the canvas and that are normally not part of the image. This allows you to drag new layers and images outside the canvas temporarily to work with them.

5.3.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠροβολήΕμφάνιση όλων,

5.3.2. Βασικές αρχές της εντολής «Εμφάνιση όλων»

Όταν ανοίγετε απλώς μια εικόνα, το μέγεθος του καμβά είναι το ίδιο με το μέγεθος της εικόνας και η εφαρμογή της εντολής «Εμφάνιση όλων», φυσικά δεν δίνει τίποτα, επειδή δεν υπάρχει εικονοστοιχείο έξω από τον καμβά. Γι΄αυτό μεγεθύνετε τη στρώση χρησιμοποιώντας το Εργαλείο κλιμάκωσης.

Σχήμα 16.50. Εμφάνιση όλων

Εμφάνιση όλων

Μεγεθυσμένη στρώση. Η εντολή δεν είναι σημειωμένη.

Εμφάνιση όλων

Μεγεθυσμένη στρώση. Η εντολή είναι σημειωμένη.


Όταν η εντολή «Εμφάνιση όλων» δεν είναι σημειωμένη, τα εικονοστοιχεία που φεύγουν έξω από τα όρια του καμβά δεν είναι ορατά.

Όταν η εντολή είναι σημειωμένη, όλα τα εικονοστοιχεία έξω από τον καμβά είναι ορατά (εάν το μέγεθος της στρώσης είναι επαρκές). Μπορείτε να δείτε:

  • Τα όρια του καμβά ως κόκκινη διάστικτη γραμμή. Μπορείτε να βάψετε έξω από τον καμβά, στο όριο της στρώσης. Οι αλλαγές που έγιναν έξω από τον καμβά δεν εξάγονται με την εικόνα, εκτός και μεγεθύνετε το μέγεθος του καμβά χρησιμοποιώντας το Μέγεθος καμβά.

  • Τα όρια της στρώσης ως κίτρινη διάστικτη γραμμή.

  • Μια μεγάλη περιοχή σκακιέρας που δεν δείχνει κανένα εικονοστοιχείο.

    Η περιοχή σκακιέρας είναι αόριστη: οποιοδήποτε κι αν είναι το μέγεθος παραθύρου της εικόνας, επιμένει.

5.3.3. Χρήση της εντολής «Εμφάνιση όλων»

Θα κλωνοποιήσουμε από μια νέα εικόνα στην εικόνα.

  • Ανοίξτε την εικόνα σας, σημειώστε «Εμφάνιση όλων» και μεγεθύνετε τη στρώση.

  • Ανοίξτε τη νέα εικόνα. Δημιουργείται μια νέα στρώση για αυτήν τη νέα εικόνα. Πατήστε και μεταφέρτε αυτήν τη νέα στρώση στην εικόνα σας. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μετακίνησης για να βάλετε τη νέα εικόνα έξω από τον καμβά.

  • Κάντε τη νέα στρώση ενεργή. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο κλωνοποίησης και Ctrl-πάτημα στη νέα εικόνα για να την καταστήσετε προέλευση.

  • Κάντε τη στρώση εικόνας ενεργή. Βάψτε την εικόνα σας για να κλωνοποιήσετε την προέλευση. Βλέπετε ότι τα εικονοστοιχεία στην περιοχή σκακιέρας κλωνοποιούνται.