2. Αναφορά του σφάλματος

Εντάξει, κάνατε κάθε τι που μπορούσατε να κάνετε για να βεβαιωθείτε και ακόμα νομίζετε ότι είναι προφανώς ένα σφάλμα. Τότε θα πρέπει να προχωρήσετε και να υποβάλετε μια αναφορά σφάλματος στη σελίδα GitLab.

[Σημείωση] Σημείωση

Η πρώτη φορά που καταχωρείτε μια αναφορά σφάλματος, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό GitLab. Η διαδικασία είναι εύκολη και άκοπη και προφανώς δεν θα πάρετε κάτι ανεπιθύμητο ως αποτέλεσμα.

 1. Αποστολή νέου ζητήματος

  Πηγαίνετε στο https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues και επιλέξτε New issue.

  Εάν δεν είσθε συνδεμένος, θα ανακατευθύνεστε αυτόματα στη σελίδα σύνδεσης. Μετά την καταχώριση του ονόματος χρήστη (σύνδεση) και κωδικού, θα επιστρέψετε στη σελίδα «New Issue (νέο ζήτημα)».

 2. Συμπληρώστε το πρότυπο

  Επιλέξτε Choose a template (Επιλογή προτύπου) και επιλέξτε εάν σκοπεύετε να αναφέρετε σφάλμα ή να ζητήσετε ένα χαρακτηριστικό. Σημειώστε ότι οι περισσότερες πληροφορίες που εισάγετε μπορούν να αλλαχθούν αργότερα από τους προγραμματιστές εάν το καταλάβατε λάθος, έτσι προσπαθήστε να το καταλάβετε σωστά αλλά μην γίνεστε έμμονος με αυτό.

  Τίτλος

  Δώστε μια περίληψη μιας πρότασης που είναι αρκετά περιγραφική έτσι ώστε κάποιος που ψάχνει για παρόμοια σφάλματα να βρει την αναφορά σφάλματος στη βάση των λέξεων που αυτή η περίληψη περιέχει.

  Περιγραφή

  Περιγράψτε το πρόβλημα. Να είστε όσο πιο σαφής δοκιμάστε να δώσετε όλες τις πληροφορίες που θα σας ζητηθούν και να συμπεριλάβετε όλες τις πληροφορίες που νομίζεται ότι ίσως να είναι σχετικές. Η κλασική πλήρως άχρηστη αναφορά σφάλματος είναι, «Το GIMP κατέρρευσε. Αυτό το πρόγραμμα βρωμάει». Δεν υπάρχει ελπίδα οι προγραμματιστές να επιλύσουν ένα πρόβλημα εάν δεν μπορείτε να τους πείτε ποιο είναι.

  Μερικές φορές είναι πολύ χρήσιμο να διευρύνουμε μια αναφορά σφάλματος με ένα στιγμιότυπο ή δεδομένα κάποια άλλου τύπου. Εάν χρειάζεται να το κάνετε αυτό, πατήστε το πλήκτρο Attach a file και ακολουθήστε τις οδηγίες. Αλλά παρακαλούμε, μην το κάνετε αυτό εκτός και νομίζετε ότι η επισύναψη πρόκειται πραγματικά να είναι χρήσιμη—και εάν χρειάζεται να επισυνάψετε ένα στιγμιότυπο, μην το κάνετε μεγαλύτερο από όσο χρειάζεται. Οι αναφορές σφάλματος είναι πιθανό να παραμείνουν στο σύστημα για χρόνια, έτσι δεν υπάρχει λογική στην σπατάλη μνήμης.

  Όταν συμπληρώσετε όλα αυτά τα πράγματα, πατήστε το πλήκτρο Submit issue (υποβολή ζητήματος) και η αναφορά σας για το σφάλμα θα υποβληθεί. Θα της αποδοθεί ένας αριθμός, που μπορεί να θέλετε να σημειώσετε· θα ενημερωθείτε, όμως, ηλεκτρονικά κάθε φορά που κάποιος κάνει ένα σχόλιο στην αναφορά σφάλματος ή αλλιώς το μεταβάλλει, έτσι θα δεχθείτε υπενθυμίσεις σε κάθε περίπτωση. Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση της αναφοράς σφάλματός σας οποτεδήποτε πηγαίνοντας στο https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues/.