5.2. Παραδείγματα

Σχήμα 3.52. Παράδειγμα Ι

Παράδειγμα Ι

Σημειώστε χρήση χρώματος από διαβάθμιση.

Παράδειγμα Ι

Επιλέξτε το εργαλείο κλωνοποίησης και ορίστε την πηγή στο μοτίβο «φύλλα σφένδαμνου».


Σχήμα 3.53. Παράδειγμα ΙΙ

Παράδειγμα ΙΙ

Χρησιμοποιείστε ΦίλτραΣχεδίασηΜοτίβοΠλέγμα για να δημιουργήσετε ένα πλέγμα. Χρησιμοποιείστε το εργαλείο μουτζούρας για σχεδιάσετε μια γραμμή με ένα ελαφρώς μεγαλύτερο πινέλο.

Παράδειγμα ΙΙ

Χρησιμοποιείστε ΦίλτραΣχεδίασηΣύννεφαΠλάσμα για να δημιουργήσετε ένα όμορφο σύννεφο πλάσματος. Χρησιμοποιείστε τη σβήστρα με ένα τετράγωνο πινέλο για σχεδιάσετε μια γραμμή.


Σχήμα 3.54. Παράδειγμα ΙΙΙ

Παράδειγμα ΙΙΙ

Χρησιμοποιείστε το εργαλείο επιλογής ορθογωνίου για να επιλέξετε ένα ορθογώνιο και έπειτα γεμίστε την επιλογή με ανοιχτό γαλάζιο χρώμα. Επιλέξτε το εργαλείο ξανοίγματος/σκοτεινιάσματος. Ορίστε τον τύπο σε ξάνοιγμα και ζωγραφίστε κατά μήκος της επάνω και αριστερής πλευράς χρησιμοποιώντας ένα πινέλο κατάλληλου μεγέθους. Ορίστε τον τύπο σε σκοτείνιασμα και ζωγραφίστε δεξιά και κάτω.