14.7. Πλάσμα

14.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.343. Παράδειγμα σχεδιασμένου πλάσματος

Παράδειγμα σχεδιασμένου πλάσματος

Εφαρμογή φίλτρου «πλάσματος»


Όλα τα χρώματα που παράγονται από το πλάσμα είναι πλήρως κορεσμένα. Μερικές φορές τα ισχυρά χρώματα μπορεί να αφαιρούν την προσοχή και μια πιο ενδιαφέρουσα επιφάνεια θα φαίνεται όταν αποκορέζετε την εικόνα χρησιμοποιώντας χρώματααποκορεσμός.

14.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΣχεδίασηΘόρυβοςΠλάσμα….

14.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.344. Επιλογές φίλτρου «πλάσματος»

Επιλογές φίλτρου «πλάσματος»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Ανατάραξη

Αυτή η παράμετρος ελέγχει την πολυπλοκότητα του πλάσματος. Υψηλές τιμές δίνουν μια σκληρή αίσθηση στο σύννεφο (όπως μια αφηρημένη ελαιογραφία ή κόκκοι ορυκτού), χαμηλές τιμές παράγουν ένα πιο μαλακό σύννεφο (όπως ατμός, ομίχλη ή καπνός). Το εύρος είναι από 0,1 μέχρι 7,0.

Τυχαία σπορά

This option controls the randomization element. The New Seed will generate a new seed. There is no reason to use anything else unless you want to be able to repeat the exact same pattern of randomization on a later occasion.