14.7. Πλάσμα

14.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.343. Παράδειγμα σχεδιασμένου πλάσματος

Παράδειγμα σχεδιασμένου πλάσματος

Εφαρμογή φίλτρου «πλάσματος»


Όλα τα χρώματα που παράγονται από το πλάσμα είναι πλήρως κορεσμένα. Μερικές φορές τα ισχυρά χρώματα μπορεί να αφαιρούν την προσοχή και μια πιο ενδιαφέρουσα επιφάνεια θα φαίνεται όταν αποκορέζετε την εικόνα χρησιμοποιώντας χρώματααποκορεσμός.

14.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΣχεδίασηΘόρυβοςΠλάσμα….

14.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.344. Επιλογές φίλτρου «πλάσματος»

Επιλογές φίλτρου «πλάσματος»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Ανατάραξη

Αυτή η παράμετρος ελέγχει την πολυπλοκότητα του πλάσματος. Υψηλές τιμές δίνουν μια σκληρή αίσθηση στο σύννεφο (όπως μια αφηρημένη ελαιογραφία ή κόκκοι ορυκτού), χαμηλές τιμές παράγουν ένα πιο μαλακό σύννεφο (όπως ατμός, ομίχλη ή καπνός). Το εύρος είναι από 0,1 μέχρι 7,0.

Τυχαία σπορά

Αυτή η επιλογή ελέγχει το στοιχείο τυχαιότητας. Το Νέος σπόρος θα δημιουργήσει ένα νέο σπόρο. Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε άλλο εκτός και θέλετε να μπορείτε να επαναλάβετε το ίδιο ακριβώς μοτίβο τυχαιότητας σε μεταγενέστερη ευκαιρία.