14.7. Πλάσμα

14.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.338. Παράδειγμα σχεδιασμένου πλάσματος

Παράδειγμα σχεδιασμένου πλάσματος

Εφαρμογή φίλτρου “πλάσματος”


Όλα τα χρώματα που παράγονται από το πλάσμα είναι πλήρως κορεσμένα. Μερικές φορές τα ισχυρά χρώματα μπορεί να αφαιρούν την προσοχή και μια πιο ενδιαφέρουσα επιφάνεια θα φαίνεται όταν αποκορέζετε την εικόνα χρησιμοποιώντας χρώματααποκορεσμός.

14.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΣχεδίασηΣύννεφαΠλάσμα….

14.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.339. Επιλογές φίλτρου “πλάσματος”

Επιλογές φίλτρου πλάσματος

Προεπισκόπηση

Εάν σημειωθεί, τα αποτελέσματα ρύθμισης παραμέτρου εμφανίζονται διαδραστικά στην προεπισκόπηση.

Τυχαία σπορά

Αυτή η επιλογή ελέγχει το στοιχείο τυχαιότητας. Το κουμπί ελέγχου τυχαία θα ορίσει τη σπορά χρησιμοποιώντας το ρολόι υλικού του υπολογιστή. Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε άλλο εκτός και θέλετε να μπορείτε να επαναλάβετε το ίδιο ακριβώς μοτίβο τυχαιότητας σε μεταγενέστερη ευκαιρία.

Ανατάραξη

Αυτή η παράμετρος ελέγχει την πολυπλοκότητα του πλάσματος. Υψηλές τιμές δίνουν μια σκληρή αίσθηση στο σύννεφο (όπως μια αφηρημένη ελαιογραφία ή κόκκοι ορυκτού), χαμηλές τιμές παράγουν ένα πιο μαλακό σύννεφο (όπως ατμός, ομίχλη ή καπνός). Το εύρος είναι από 0,1 μέχρι 7,0.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.