8.26. Μονοφωνικός μείκτης

8.26.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.198. Με εφαρμοσμένο μονό μείκτη

Με εφαρμοσμένο μονό μείκτη

Αρχική εικόνα

Με εφαρμοσμένο μονό μείκτη

Με εφαρμοσμένη την εντολή «Μονός μείκτης» με προκαθορισμένες επιλογές.


8.26.2. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να βρείτε αυτήν την εντολή στο μενού παραθύρου εικόνας στο ΧρώματαΣυστατικάΜονός μείκτης….

8.26.3. Επιλογές

Σχήμα 16.199. Επιλογές εντολής «Μονός μείκτης»

Επιλογές εντολής «Μονός μείκτης»

Προκαθορισμένα, Προεπισκόπηση, Διαίρεση προβολής

Αυτές οι επιλογές είναι κοινές στα φίλτρα που βασίζονται στο GEGL. Παρακαλούμε δείτε το Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Διατήρηση φωτεινότητας (luminosity)

Οι υπολογισμοί μπορεί να καταλήξουν σε υπερβολικά υψηλές τιμές και μια εικόνα να είναι υπερβολικά ανοιχτή. Αυτή η επιλογή μειώνει τις φωτεινότητες των χρωματικών καναλιών, ενώ κρατάτε μια καλή οπτική αναλογία μεταξύ τους. Έτσι, μπορείτε να αλλάξετε τη σχετική βαρύτητα των χρωμάτων χωρίς αλλαγή της γενικής φωτεινότητας.

Πολλαπλασιαστής κόκκινου καναλιού, Πολλαπλασιαστής πράσινου καναλιού, Πολλαπλασιαστής γαλάζιου καναλιού

Με εφαρμοσμένο τον συντελεστή σε κάθε κανάλι. Οι τιμές κυμαίνονται από -5,000 έως 5,000. Επειδή οι προεπιλεγμένες τιμές είναι ίσες στα τρία κανάλια, η εικόνα γίνεται αχνή.

8.26.4. Χρησιμοποιώντας μείκτης καναλιού

ΝΑΓΙΝΕΙ