3. Το μενού «Επεξεργασία»

3.1. Είσοδοι μενού «Επεξεργασία»

Σχήμα 16.16. Περιεχόμενα του μενού επεξεργασία

Περιεχόμενα του μενού επεξεργασία

Σε αυτήν την ενότητα, θα βρείτε βοήθεια για εντολές στο στοιχείο μενού Επεξεργασία.

[Σημείωση] Σημείωση

Πέρα από τις εντολές που περιγράφονται εδώ, μπορείτε επίσης να βρείτε άλλες εισόδους στο μενού. Δεν είναι μέρος του ίδιου του GIMP, αλλά προστέθηκαν από επεκτάσεις (πρόσθετα). Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη λειτουργικότητα ενός προσθέτου αναφερόμενοι στην τεκμηρίωσή του.