3.7. Αντιγραφή και επικόλληση

Πατήστε ΑρχείοΔημιουργίαΑπό το πρόχειρο για να δημιουργήσετε μια νέα εικόνα από το πρόχειρο· εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ΕπεξεργασίαΕπικόλληση ωςΝέα εικόνα. Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν αντιγραφή μιας εικόνας στο πρόχειρο που μπορεί έπειτα να επικολληθεί στο GIMP. Πολλά λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν αντιγραφή οθονών στο πρόχειρο. Το Print Screen τυπικά αντιγράφει την οθόνη στο πρόχειρο και το alt+Print Screen αντιγράφει μόνο το ενεργό παράθυρο. Η εκτύπωση της οθόνης δεν υποστηρίζεται καθολικά και επειδή το λειτουργικό σας σύστημα μπορεί να αντιγράφει μια εικόνα στο πρόχειρο, δε σημαίνει ότι το GIMP μπορεί να χρησιμοποιήσει την εικόνα από το πρόχειρο. Καλύτερα προσπαθήστε και δείτε αν δουλεύει.