16.4. Κυματισμός

16.4.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.427. Παράδειγμα για το φίλτρο «Κυματισμός»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Κυματισμός»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Κυματισμός»

Πλαίσιο «κυματισμού»


16.4.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΚίνησηΚυματισμός….

16.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.428. Επιλογές «Κυματισμού»

Επιλογές «Κυματισμού»

Δύναμη κυματισμού

TODO (να γίνει)

Αριθμός πλαισίων

TODO (να γίνει)

Συμπεριφορά ακμής

TODO (να γίνει)