5.2. Μονοπάτια

Σχήμα 14.170. Εργαλείο μονοπατιών

Εργαλείο μονοπατιών

Το εργαλείο μονοπατιών επιτρέπει τη δημιουργία σύνθετων επιλογών που λέγονται καμπύλες Bézier, λίγο όπως το λάσο αλλά με όλη την προσαρμοστικότητα των διανυσματικών καμπυλών. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την καμπύλη σας, μπορείτε να βάψετε με την καμπύλη σας ή ακόμα να αποθηκεύσετε, εισάγετε και εξάγετε την καμπύλη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μονοπάτια για δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων. Τα μονοπάτια έχουν το δικό τους πλαίσιο διαλόγου: Διάλογος.

5.2.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το εργαλείο με πολλούς τρόπους:

  • In the main menu through ToolsPaths.

  • By clicking the tool icon: in the Toolbox.

  • By using the B keyboard shortcut.

5.2.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

[Σημείωση] Σημείωση

Μηνύματα βοήθειας εμφανίζονται στον πυθμένα του παραθύρου εικόνας για να σας βοηθήσουν με όλα αυτά τα πλήκτρα.

Shift

Αυτό το πλήκτρο έχει πολλές λειτουργίες εξαρτώμενες από το περιεχόμενο. Δείτε τις επιλογές για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ctrl · Alt

Τρεις καταστάσεις είναι διαθέσιμες για εργασία με το εργαλείο μονοπατιών: Σχεδίαση, Επεξεργασία και Μετακίνηση. Το πλήκτρο Ctrl εναλλάσσει μεταξύ σχεδίου και επεξεργασίας. Το πλήκτρο AltCtrl+Alt) εναλλάσσει μεταξύ σχεδίασης και μετακίνησης.

5.2.3. Επιλογές

Σχήμα 14.171. Επιλογές εργαλείου «Μονοπάτια»

Επιλογές εργαλείου «Μονοπάτια»

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Κατάσταση σχεδίασης

Από προεπιλογή, αυτό το εργαλείο είναι στην κατάσταση Σχεδίαση. Σχεδιάζετε το μονοπάτι με διαδοχικά κλικ. Μπορείτε να μετακινήσετε τα σημεία ελέγχου με κλικ πάνω τους και σύρσιμο. Μεταξύ των σημείων ελέγχου είναι τμήματα.

Οι αριθμοί είναι βήματα για σχεδίαση ενός ευθύγραμμου μονοπατιού δύο τμημάτων.

Καμπυλωτά τμήματα δημιουργούνται εύκολα με σύρσιμο τμήματος ή με νέο κόμβο. Γαλάζια τόξα υποδεικνύουν καμπύλη. Δύο μικρές λαβές εμφανίζονται που μπορείτε να σύρετε για καμπύλωση της καμπύλης.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Για γρήγορο κλείσιμο της καμπύλης, πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κλικ στο αρχικό σημείο ελέγχου. Στις προηγούμενες εκδόσεις, κλικ μέσα σε κλειστό μονοπάτι το μετέτρεπε σε επιλογή. Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Δημιουργία επιλογής από μονοπάτι ή το κουμπί Μονοπάτι σε επιλογή στο διάλογο μονοπατιού.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Όταν έχετε δύο λαβές, δουλεύουν συμμετρικά από προεπιλογή. Απελευθέρωση της πίεσης στο πλήκτρο ποντικιού για ατομική μετακίνηση των λαβών. Το πλήκτρο Shift θα εξαναγκάσει τις λαβές να είναι πάλι συμμετρικές.

Several functions are available in Design mode:

Εισαγωγή νέου κόμβου: Όταν πατάτε Ctrl και αφήνετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από υφιστάμενο μονοπάτι, ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει στο σύμβολο '+'. Το πάτημα του θα δημιουργήσει έναν νέο κόμβο μονοπατιού στο σημείο που υπερίπταται του μονοπατιού.

Μετακίνηση ενός ή περισσοτέρων κόμβων: Σε έναν κόμβο, ο δείκτης ποντικιού γίνεται ένας σταυρός 4 βελών. Μπορείτε να πατήσετε και να τον σύρετε. Μπορείτε να επιλέξετε πολλούς κόμβους με Shift και πάτημα και να τους μετακινήσετε με πάτημα και σύρσιμο. Το πάτημα Ctrl+Alt επιτρέπει τη μετακίνηση όλων των μονοπατιών, ως επιλογή.

Modifying handles: You have to Edit a node first. A handle appears. Drag it to bend the curve. Pressing Shift toggles to symmetric handles.

Modify segment: When the mouse pointer moves over a segment, it turns to a 4-arrows cross. Click and drag it to bend the segment. As soon as you move it, handles appear at both ends of the segment. Pressing the Shift key toggles to symmetric handles.

Προσθήκη νέου υπομονοπατιού: Όταν πατάτε Shift και αφήνετε τον δείκτη του ποντικιού έξω από το υφιστάμενο μονοπάτι, ο δείκτης του ποντικιού αρχίζει να εμφανίζει ένα τετράγωνο. Το πάτημα του θα ξεκινήσει ένα υπομονοπάτι που δεν συνδέεται με άλλες καμπύλες, αλλά θεωρείται τμήμα του μονοπατιού.

Κατάσταση επεξεργασίας

Edit performs functions which are not available in Design mode. With this mode, you can work only on the existing path. When the mouse pointer is not on the path, the pointer changes to a small crossed circle and you can not do any path editing.

Προσθήκη τμήματος μεταξύ δύο κόμβων: Κλικ σε έναν κόμβο στο ένα άκρο του μονοπατιού για ενεργοποίηση του. Ο δείκτης είναι σαν ένα σύμβολο ένωσης. Κλικ στον άλλο κόμβο για σύνδεση και των δύο κόμβων. Αυτό είναι χρήσιμο όταν πρέπει να συνδέσετε ανοιχτά συστατικά.

Remove a segment from a path: While pressing Shift+Ctrl key combination, point to a segment. The mouse pointer turns to a "-" sign. Click to delete the segment.

Add a node to a path: point to a segment. Pointer turns to "+"". Click where you want to place the new control point.

Remove a node: While pressing Shift+Ctrl key combination, point to a node. Pointer turns to "-"". Click to delete the node.

Προσθήκη λαβής σε κόμβο: Δείξτε έναν κόμβο. Ο δείκτης γίνεται μικρή παλάμη. Σύρτε τον κόμβο: εμφανίζεται λαβή. Πατώντας shift εναλλάσσεται σε συμμετρικές λαβές.

Remove a handle from a node: While pressing Shift+Ctrl key combination, point to a handle. The pointer doesn't turn to the expected "-"" and remains a hand. Click to delete the handle.

[Προσοχή] Προσοχή

There is no warning before removing a node, segment or a handle.

Κατάσταση μετακίνησης

Η κατάσταση Μετακίνηση επιτρέπει τη μετακίνηση ενός ή όλων των συστατικών ενός μονοπατιού. Απλά πατήστε στο μονοπάτι και σύρτε το.

If you have several components, only the selected one is moved. If you click and drag outside the path, all components are moved. Pressing the Shift key toggles between moving all components and selected components only.

Πολυγωνικό

Με αυτήν την επιλογή, τα τμήματα είναι μόνο γραμμικά. Οι λαβές δεν διαθέσιμες και τα τμήματα δεν λυγίζουν κατά τη μετακίνηση τους.

Δημιουργία επιλογής από μονοπάτι

This button allows creation of a selection that is based on the path in its present state. This selection is marked with the usual "marching ants". Note that the path is still present: the current tool is still the path tool and you can modify this path without modifying the selection that has become independent. If you change tools, the path becomes invisible, but it persists in the Paths dialog and you can re-activate it.

Εάν το μονοπάτι δεν είναι κλειστό, το GIMP θα το κλείσει με μια ευθεία γραμμή.

As the help pop-up tells, pressing Shift when clicking on the button will add the new selection to an already existing one. Pressing Ctrl will subtract the selection from the pre-existing selection, and the Shift+Ctrl key combination will intersect the two selections.

Fill path

This lets you fill an enclosed path with a solid color or pattern.

Χρωματισμός μονοπατιού

See Τμήμα 3.21, «Χρωματισμός μονοπατιού» and Τμήμα 5, « Μονοπάτια ».

Δείτε την ιδέα «μονοπάτι».