7.4. Νέα ομάδα στρώσεων

Αυτή η εντολή δημιουργεί μια νέα ομάδα στρώσεων άμεσα. Παρακαλώ δείτε Τμήμα 5, «Ομάδες στρώσεων».

7.4.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from an image menu through LayerNew Layer Group…, or from the layer context menu you get by right clicking on the layer dialog.