7.3. Νέα ομάδα στρώσεων

Αυτή η εντολή δημιουργεί μια νέα ομάδα στρώσεων άμεσα. Παρακαλώ δείτε Τμήμα 4, «Ομάδες στρώσεων».

7.3.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από ένα μενού εικόνας μέσα από ΣτρώσηΝέα ομάδα στρώσεων…, ή από το μενού περιεχομένου στρώσης που παίρνετε με δεξιοπατώντας στον διάλογο στρώσης.