7.46. Περιστροφή 90° δεξιόστροφα

Η εντολή περιστροφή 90° δεξιόστροφα περιστρέφει την ενεργή στρώση κατά 90° γύρω από το κέντρο της στρώσης, χωρίς απώλειες δεδομένων εικονοστοιχείων. Το σχήμα της στρώσης δεν μεταβάλλεται, αλλά η περιστροφή μπορεί να προκαλέσει την επέκταση της στρώσης πέρα από τα όρια της εικόνας. Αυτό επιτρέπεται στο GIMP και δεν σημαίνει ότι η στρώση περικόπηκε. Όμως, δεν θα μπορείτε να δείτε τα μέρη που εκτείνονται πέρα από τα όρια της εικόνας εκτός και αλλάξετε μέγεθος στο καμβά της εικόνας ή μετακινήσετε τη στρώση.

7.46.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσημετασχηματισμόςπεριστροφή 90° δεξιόστροφα.

7.46.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.130. Εφαρμογή «περιστροφής 90° δεξιόστροφα»

Εφαρμογή «περιστροφής 90° δεξιόστροφα»

Πριν την εφαρμογή της εντολής

Εφαρμογή «περιστροφής 90° δεξιόστροφα»

Η στρώση μετά την περιστροφή