3. Πώς να διορθώσετε τα παράθυρα και τους διαλόγους που λείπουν

3.1. Λείπουν όλα τα παράθυρα των εργαλείων

Σχήμα 4.8. Τα παράθυρα διαλόγου εργαλείου έχουν φύγει (χρησιμοποιήστε TAB)

Τα παράθυρα διαλόγου εργαλείου έχουν φύγει (χρησιμοποιήστε TAB)

Το κύριο παράθυρο του GIMP με κρυφούς διαλόγους εργαλείων χρησιμοποιώντας το TAB.


Όταν βλέπετε μόνο το παράθυρο εικόνας και κανένα από τα παράθυρα του εργαλείου, πιθανότατα να πατήσετε TAB κατά λάθος. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη συντόμευση για εμφάνιση ή απόκρυψη όλων των προσαρτήσεων.

Για να το διορθώσετε, απλώς πατήστε ξανά TAB. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα WindowsΑπόκρυψη προσαρτήσεων για εναλλαγή μεταξύ εμφάνισης και απόκρυψης.

[Σημείωση] Σημείωση

Μερικές φορές η χρήση του TAB για την απόκρυψη των διαλόγων του εργαλείου δεν λειτουργεί. Αυτό συμβαίνει όταν η εστίαση βρίσκεται μέσα στα παράθυρα διαλόγου του εργαλείου αντί στην εικόνα. Για να το διορθώσετε, εστιάστε στην εικόνα ή χρησιμοποιήστε την εντολή μενού που αναφέρεται παραπάνω.