2.7. Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh

Η ομάδα «LCh» περιέχει καταστάσεις στρώσεων που χρησιμοποιούν το χρωματικό μοντέλο LCh. Το «LCh» σημαίνει Lightness, Chroma, Hue (Σχετική φωτεινότητα, χρωματικότητα, απόχρωση). Προέρχεται μαθηματικά από τον χρωματικό χώρο αναφοράς CIELAB. Δείτε επίσης CIELCh.

Απόχρωση LCh

Σχήμα 8.42. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Απόχρωση LCh»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Απόχρωση LCh»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Απόχρωση LCh».


Η κατάσταση Απόχρωση LCh αντιστοιχεί στην απόχρωση HSV, αλλά βασίζεται σε διαφορετικούς μαθηματικούς τύπους.

Χρωματικότητα (Chroma) LCh

Σχήμα 8.43. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Χρωματικότητα (Chroma) LCh»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Χρωματικότητα (Chroma) LCh»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Χρωματικότητα (Chroma) LCh».


Η κατάσταση Χρωματικότητα (Chroma) LCh αντιστοιχεί στον κορεσμό HSV, αλλά βασίζεται σε διαφορετικούς μαθηματικούς τύπους.

Χρώμα LCh

Σχήμα 8.44. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Χρώμα LCh»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Χρώμα LCh»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Χρώμα LCh».


Η κατάσταση Χρώμα Lch είναι ένας συνδυασμός Χρωματικότητας (Chroma) LCh και απόχρωσης LCh και αντιστοιχεί στο χρώμα HSV, αλλά βασίζεται σε διαφορετικούς μαθηματικούς τύπους. Ανατρέξτε στο Ένα σεμινάριο σχετικά με τις πολύ εκπληκτικές λειτουργίες συνδυασμού LCH του GIMP για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της κατάστασης στρώσης.

Σχετική φωτεινότητα (Lightness) LCh

Σχήμα 8.45. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Σχετική φωτεινότητα (Lightness) LCh»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Σχετική φωτεινότητα (Lightness) LCh»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση«Σχετική φωτεινότητα (Lightness) LCh».


Η κατάσταση Σχετική φωτεινότητα (Lightness) Lch αντιστοιχεί στην τιμή HSV, αλλά βασίζεται σε διαφορετικούς μαθηματικούς τύπους. Ανατρέξτε στο Ένα σεμινάριο σχετικά με τις πολύ εκπληκτικές καταστάσεις ανάμειξης LCH του GIMP για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της κατάστασης στρώσης.

Λαμπρότητα (Luminance)

Σχήμα 8.46. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Λαμπρότητα (Luminance)»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Λαμπρότητα (Luminance)»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Λαμπρότητα (Luminance)».


Η κατάσταση Λαμπρότητα (Luminance) είναι παρόμοια με τη λαμπρότητα CIE, αλλά δεν μεταβάλλει τον κορεσμό. Διαιρεί τη λαμπρότητα της ανώτερης στρώσης με τη λαμπρότητα της κατώτερης στρώσης και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί αυτό το αποτέλεσμα για να πολλαπλασιάσει με τη συνιστώσα της κατώτερης στρώσης.