7. Τι νέο υπάρχει στο GIMP 2.6;

Το GIMP 2.6 είναι μια ενδιαφέρουσα έκδοση από προγραμματιστική πλευρά. Χαρακτηρίζεται από αλλαγές στη διεπαφή χρήστη που αντιμετωπίζουν μερικά συχνά παράπονα και μια προσπάθεια ενσωμάτωσης του GEGL, τη βιβλιοθήκη επεξεργασίας εικόνας βασισμένης σε γραφικά, που τελικά φέρνει υψηλό βάθος δυαδικών ψηφίων και μη καταστροφική επεξεργασία στο GIMP.

Διεπαφή χρήστη

Η γραμμή μενού της εργαλειοθήκης απομακρύνθηκε

Η γραμμή μενού της εργαλειοθήκης αφαιρέθηκε και συγχωνεύτηκε με τη γραμμή μενού του παραθύρου εικόνας. Για να γίνει εφικτό αυτό ένα παράθυρο αποκαλούμενο παράθυρο κενής εικόνας εισήχθη. Φιλοξενεί τη γραμμή μενού και διατηρεί το στιγμιότυπο εφαρμογής ζωντανό, όταν καμιά εικόνα δεν είναι ανοιχτή. Ενεργεί επίσης ως στόχος συρσίματος και απόθεσης. Όταν ανοίγει η πρώτη εικόνα το παράθυρο κενής εικόνας μετασχηματίζεται σε ένα κανονικό παράθυρο εικόνας και όταν κλείνει την τελευταία εικόνα, αυτό το παράθυρο γίνεται το παράθυρο κενής εικόνας.

Σχήμα A.5. Νέα εμφάνιση του παραθύρου εικόνας στο GIMP 2.6

Νέα εμφάνιση του παραθύρου εικόνας στο GIMP 2.6

Η εργαλειοθήκη και οι προσαρτήσεις είναι παράθυρα βοηθητικού προγράμματος

Με το παράθυρο κενής εικόνας να ενεργεί ως φυσικό κύριο παράθυρο, τα παράθυρα εργαλειοθήκης και προσαρτήσεων είναι τώρα περισσότερο παράθυρα βοηθητικών προγραμμάτων παρά κύρια παράθυρα. Αυτό ενεργοποιεί τους διαχειριστές παραθύρου για να κάνουν καλύτερη δουλειά διαχείρισης των παραθύρων GIMP, συμπεριλαμβάνοντας την παράλειψη της εργαλειοθήκης και των προσαρτήσεων από τη γραμμή εργασίας και βεβαιώνοντας ότι η εργαλειοθήκη και οι προσαρτήσεις είναι πάντοτε πάνω από τα παράθυρα εικόνας.

Ικανότητα κύλισης πέρα από το περίγραμμα της εικόνας

Ο διάλογος περιήγησης σας επιτρέπει τώρα να εστιάσετε πέρα από το περίγραμμα της εικόνας· έτσι δεν είναι πια πρόβλημα η χρήση πινέλου στην άκρη εικόνας που γεμίζει το συνολικό παράθυρο εμφάνισης. Επίσης, εάν ένα παράθυρο βοηθητικού προγράμματος καλύπτει την εικόνα, μπορείτε να εστιάσετε την εικόνα για προβολή ή επεξεργασία του τμήματος που καλύπτεται από το παράθυρο βοηθητικού προγράμματος.

Σχήμα A.6. Κύλιση πέρα από το περίγραμμα

Κύλιση πέρα από το περίγραμμα

Μικρότερες αλλαγές
 • Μετονομασία μενού διαλόγων στα παράθυρα.

 • Διατήρηση μιας λίστας πρόσφατα κλεισμένων παραθύρων και άδεια ξανανοίγματός τους.

 • Το άνοιγμα εικόνων σε ήδη τρέχοντα στιγμιότυπα GIMP δουλεύει καλύτερα σε παράθυρα.

 • Μπορείτε τώρα να εισάγετε το λόγο εστίασης εικόνας άμεσα στη γραμμή κατάστασης.

 • Προσθήκη υποστήριξης για άμεση βοήθειας αντί για τοπικά εγκαταστημένο πακέτο βοήθειας GIMP.

 • Δυνατότητα κλειδώματος καρτελών στις προσαρτήσεις για αποφυγή τυχαίων μετακινήσεων.

Εργαλεία, φίλτρα και πρόσθετα

Βελτιωμένο εργαλείο ελεύθερης επιλογής

Το εργαλείο ελεύθερης επιλογής βελτιώθηκε για να υποστηρίζει πολυγωνικές επιλογές. Επίσης, επιτρέπει την ανάμειξη τμημάτων ελεύθερου χεριού με πολυγωνικά τμήματα, επεξεργασία των υπαρχόντων τμημάτων, εφαρμογή περιορισμών γωνίας σε τμήματα και φυσικά τις λειτουργίες εργαλείου κανονικής επιλογής όπως προσθήκη και αφαίρεση. Αυτό όλο μαζί καταλήγει στη δημιουργία ενός εργαλείου ελεύθερης επιλογής που είναι πολύ εύχρηστο ισχυρό και εύχρηστο εργαλείο επιλογής.

Σχήμα A.7. Πολυγωνική επιλογή

Πολυγωνική επιλογή

Δυναμικές πινέλων

Οι δυναμικές πινέλου χρησιμοποιούν μια δυναμική εισόδου όπως πίεση, ταχύτητα ή τυχαία για τροποποίηση παραμέτρων πινέλου όπως αδιαφάνεια, σκληρότητα, μέγεθος ή χρώμα· κάθε πινέλο υποστηρίζει μέγεθος και αδιαφάνεια, τα περισσότερα υποστηρίζουν πιο πολλά. Ταχύτητα και τυχαίο χρησιμοποιούνται με ένα ποντίκι. Το εργαλείο μελανιού, που υποστήριζε ταχύτητα, έχει επεξεργαστεί για καλύτερο χειρισμό βαφής εξαρτώμενης από ταχύτητα.

Σχήμα A.8. Δυναμικές πινέλων

Δυναμικές πινέλων

Οι δυναμικές πινέλου έχουν ενεργοποιήσει ένα νέο χαρακτηριστικό στα μονοπάτια πινελιών. Υπάρχει τώρα ένα πλαίσιο ελέγχου η επιλογή «εργαλείο ζωγραφικής» για προσομοίωση δυναμικών πινέλου, εάν βάφετε χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ζωγραφικής. Αυτό σημαίνει ότι όταν η πινελιά σας ζωγραφίζεται, το GIMP λέει στο πινέλο ότι η πίεση και η ταχύτητα ποικίλουν με το μήκος της πινελιάς. Η πίεση ξεκινά από μηδέν ανεβαίνει μέχρι πλήρη πίεση και έπειτα ξανακατεβαίνει στο μηδέν. Η ταχύτητα ξεκινά από μηδέν και ανεβαίνει σε πλήρη ταχύτητα με το τέλος της πινελιάς.

Μικρότερες αλλαγές
 • Προσθήκη οριακού πλαισίου για το εργαλείο κειμένου που υποστηρίζει αυτόματη αναδίπλωση κειμένου μέσα σε αυτό το οριακό πλαίσιο.

  Σχήμα A.9. Οριακό πλαίσιο εργαλείου κειμένου

  Οριακό πλαίσιο εργαλείου κειμένου

 • Μετακίνηση λαβών για εργαλεία βασιζόμενα σε ορθογώνιο όπως περικοπή και επιλογή ορθογωνίου στο εξωτερικό του ορθογωνίου, όταν το ορθογώνιο είναι στενό.

  Σχήμα A.10. Λαβές ορθογωνίου

  Λαβές ορθογωνίου

 • Προσθήκη περιορισμών κίνησης στο εργαλείο μετακίνησης.

 • Βελτιωμένη εξομάλυνση συμβάντων για εργαλεία ζωγραφικής.

 • Σημείωση του κέντρου των ορθογωνίων ενώ μετακινούνται και προσκόλληση του κέντρου στο πλέγμα και τους χάρακες.

 • Ενεργοποίηση κλιμάκωσης πινέλου για το εργαλείο μουντζούρας.

 • Προσθήκη ικανότητας αποθήκευσης προεπιλογών σε όλα τα εργαλεία ζωγραφικής για χρωματικές ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε συχνά.

 • Δυνατότητα μεταφοράς ρυθμίσεων από Φωτεινότητα-Αντίθεση σε Στάθμες και από Στάθμες σε Καμπύλες.

 • Δυνατότητα αλλαγής αδιαφάνειας σε προεπισκοπήσεις εργαλείου μετασχηματισμών.

 • Δυνατότητα σύλληψης του δρομέα ποντικιού (χρησιμοποιώντας Xfixes) από το πρόσθετο στιγμιότυπου.

 • Εμφάνιση λόγου θέασης του εργαλείου επιλογής περικοπής και ορθογωνίου στη γραμμή κατάστασης.

 • Προεπισκόπηση του αποκορεσμού στον καμβά.

 • Το πρόσθετο φλόγα επεκτάθηκε με 22 νέες παραλλαγές.

 • Οι φάκελοι αρχείων όπως φάκελοι πινέλων ψάχνονται αναδρομικά για αρχεία.

 • Αντικατάσταση του πρόσθετου εισαγωγής PSD με ξαναγραμμένη έκδοση που κάνει ότι και η παλιά έκδοση συν κάποια άλλα πράγματα, όπως ανάγνωση κατατομών χρωμάτων ICC.

 • Πολλές εμφανίσεις χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη Cairo.

  Σχήμα A.11. Σύγκριση εμφάνισης 2.6 με 2.4

  Σύγκριση εμφάνισης 2.6 με 2.4

Τα αφανή

GEGL

Σημαντική πρόοδος προς την υψηλού βάθους δυαδικών και μη καταστροφική επεξεργασία στο GIMP έχει γίνει. Οι περισσότερες χρωματικές λειτουργίες στο GIMP έχουν μεταφερθεί τώρα σε δυναμικό γράφημα με βάση το πλαίσιο επεξεργασίας εικόνας GEGL [GEGL], που σημαίνει ότι η εσωτερική επεξεργασία γίνεται με 32 δυαδικά κινητής υποδιαστολής σε γραμμικό φως RGBA. Από προεπιλογή τα παλιά μονοπάτια κώδικα 8 δυαδικών χρησιμοποιούνται ακόμα, αλλά ένας χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τη χρήση του GEGL για χρωματικές λειτουργίες με «Χρώματα / Χρήση GEGL».

Πέρα από τη μεταφορά χρωματικών λειτουργιών στο GEGL, ένα εργαλείο πειραματικής λειτουργίας GEGL προστέθηκε που βρίσκεται στο μενού εργαλείων. Ενεργοποιεί την εφαρμογή λειτουργιών GEGL σε μια εικόνα και δίνει προεπισκοπήσεις στον καμβά των αποτελεσμάτων. Το παρακάτω στιγμιότυπο το δείχνει για μια θόλωση Gauss.

Σχήμα A.12. Λειτουργία GEGL

Λειτουργία GEGL

Μικρότερες αλλαγές

Μεταφορά πολλών εφαρμογών για χρήση της 2Δ βιβλιοθήκης γραφικών cairo [CAIRO] στο σχέδιο. Δείτε σύγκριση για ένα παράδειγμα βελτίωσης του.

Διάφορα

Ανάπτυξη προσθέτων

Υπάρχουν νέα πράγματα για να απολαύσετε την ανάπτυξη προσθέτου επίσης. Π.χ., οι διαδικασίες μπορούν τώρα να δώσουν μια λεπτομερή περιγραφή σφάλματος σε περίπτωση σφάλματος και το σφάλμα μπορεί να διαδοθεί στο χρήστη.

Το GIMP 2.6 επίσης βελτιώνει τις ικανότητες σεναρίου. Ειδικά υπάρχει τώρα ένα πολύ πιο πλούσιο API για τη δημιουργία και χειρισμό των στρώσεων κειμένου. Να μια λίστα νέων συμβόλων στο GIMP 2.6: [GIMP-NEWSYM26].

Συμβατότητα προς τα πίσω

Μερικά παλιά σενάρια δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με το GIMP-2.4. Αυτό βελτιώθηκε και το 2.6 πρέπει να τρέχει σενάρια 2.0 και 2.2.

Γνωστά προβλήματα
 • Η υπόδειξη παραθύρου βοηθητικών προγραμμάτων που ήταν γνωστή να δουλεύει καλά μόνο στο περιβάλλον επιφάνειας εργασίας Linux GNOME, από το GIMP 2.6.1 δουλεύει και στα Windows.

 • Η χρήση του εργαλείου κειμένου δεν είναι προς το παρόν μια άριστη εμπειρία. Η καλύτερη εργασία του είναι σκοπός για το GIMP 2.8.

 • Εάν μεταγλωττίσετε το GIMP ο ίδιος και δεν έχετε υποστήριξη GVfs στο λειτουργικό σας χρειάζεται να περάσετε ρητά --without-gvfs στο configure, διαφορετικά το άνοιγμα απομακρυσμένων αρχείων δεν θα δουλεύει κατάλληλα.