4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Εάν δημοσιεύετε τυπωμένα αντίγραφα (ή αντίγραφα σε μέσα που γενικά έχουν τυπωμένα εξώφυλλα) του εγγράφου, με αρίθμηση μεγαλύτερη από 100 και η σημείωση άδειας του εγγράφου απαιτεί κείμενα εξώφυλλου, πρέπει να επισυνάψετε στα αντίγραφα των εξώφυλλων που τα φέρουν, καθαρά και ευανάγνωστα όλα αυτά τα κείμενα εξώφυλλου: κείμενα εμπροσθόφυλλου στο μπροστινό εξώφυλλο και κείμενα οπισθόφυλλου στο οπίσθιο εξώφυλλο. Και τα δύο εξώφυλλα πρέπει επίσης καθαρά και ευανάγνωστα να σας ταυτοποιούν ως εκδότη αυτών των αντιγράφων. Το μπροστινό εξώφυλλο πρέπει να παρουσιάζει τον πλήρη τίτλο με όλες τις λέξεις του τίτλου εξίσου σημαντικούς και ορατούς. Μπορείτε να προσθέσετε άλλο υλικό στα εξώφυλλα επιπλέον. Αντιγράφοντας με αλλαγές περιοριζόμενες στα εξώφυλλα, εφόσον διατηρούν τον τίτλο του εγγράφου και ικανοποιούν αυτούς τους όρους, μπορεί να επεξεργαστούν ως αντίγραφα με άλλες απόψεις.

Εάν τα απαιτούμενα κείμενα για οποιοδήποτε εξώφυλλο είναι υπερβολικά μεγάλα για να ταιριάξουν ευανάγνωστα, πρέπει να βάλετε τα πρώτα της λίστας (όσο ταιριάζουν λογικά) στο τρέχον εξώφυλλο και να συνεχίσετε με τα υπόλοιπα στις γειτονικές σελίδες.

Εάν δημοσιεύσετε ή διανείμετε αδιαφανή αντίγραφα του εγγράφου περισσότερα από 100, πρέπει είτε να συμπεριλάβετε ένα μηχανικά αναγνώσιμο διαφανές αντίγραφο με κάθε αδιαφανές αντίγραφο, ή να δηλώσετε με κάθε αδιαφανές αντίγραφο μια τοποθεσία δικτύου υπολογιστή -από την οποία χρησιμοποιώντας δημόσιο γενικό δίκτυο έχει πρόσβαση στο κατέβασμα δημόσιων τυπικών πρωτοκόλλων δικτύου- ένα πλήρες έγγραφο χωρίς πρόσθετο υλικό. Εάν χρησιμοποιήσετε τη δεύτερη επιλογή, πρέπει να πάρετε λογικά συνετά βήματα, όταν ξεκινάτε τη διανομή αδιαφανών αντιγράφων σε ποσότητα, για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το διαφανές αντίγραφο θα παραμένει έτσι προσβάσιμο στη δηλωμένη τοποθεσία τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την τελευταία φορά που διανείματε ένα αδιαφανές αντίγραφο (άμεσα ή μέσα από τους πράκτορες ή διανομείς σας) αυτής της έκδοσης στο κοινό.

Ζητείται αλλά δεν απαιτείται να επικοινωνήσετε με τους συγγραφείς του εγγράφου πριν την αναδιανομή οποιουδήποτε μεγάλου αριθμού αντιγράφων, για να τους δώσετε την ευκαιρία να σας παράσχουν μια ενημερωμένη έκδοση του εγγράφου.