3.12. Επικόλληση ως

Αυτή η εντολή επικολλά τα περιεχόμενα του προχείρου. Φυσικά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή «Αντιγραφή» πριν, έτσι ώστε να έχετε κάτι στο πρόχειρο. Αλλιώς, θα πάρετε μια ειδοποίηση:

ή εάν υπάρχει κάτι που ξεχάσατε, θα επικολληθεί! Δεν υπάρχει τρόπος εκκένωσης του προχείρου.

Αυτή η εντολή οδηγεί στο υπομενού:

Σχήμα 16.17. Το υπομενού «Επικόλληση ως»

Το υπομενού «Επικόλληση ως»

3.12.1. Επικόλληση ως νέας στρώσης

Η εντολή Επικόλληση ως νέα στρώση δημιουργεί μια νέα στρώση στην ενεργή εικόνα και επικολλά τα δεδομένα εικόνας από το πρόχειρο σε αυτή. Εάν τα δεδομένα δεν είναι μορφής ορθογωνίου ή τετραγώνου, οποιεσδήποτε περιοχές δεν επεκτείνονται στις άκρες του καμβά αφήνονται διαφανείς (αυτόματη δημιουργία άλφα καναλιού). Φυσικά, πρέπει να αντιγράψετε την επιλογή σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή.

3.12.1.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΕπικόλληση ωςΝέα στρώση.

3.12.2. Επικόλληση ως νέα στρώση επί τόπου

Η εντολή Επικόλληση ως νέα στρώση επί τόπου δημιουργεί μια νέα στρώση στην ενεργή εικόνα και επικολλά τα περιεχόμενα του προχείρου στις ακριβείς συντεταγμένες από τις οποίες αντιγράφηκαν αρχικά τα περιεχόμενα.

Αυτό το γνώρισμα είναι διαθέσιμο και για το κανονικό πρόχειρο και για τις επώνυμες ενδιάμεσες μνήμες.

3.12.2.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΕπικόλληση ωςΝέα στρώση επί τόπου.

3.12.3. Επικόλληση ως νέας εικόνας

Η εντολή Επικόλληση ως νέα εικόνα δημιουργεί μια νέα εικόνα και επικολλά τα δεδομένα εικόνας από το πρόχειρο σε αυτή. Εάν τα δεδομένα δεν είναι ορθογώνια ή τετράγωνα στο σχήμα, κάθε περιοχή έξω από την επιλογή αφήνεται διαφανής (δημιουργείται αυτόματα κανάλι άλφα). Φυσικά, πρέπει να αντιγράψετε την επιλογή σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή, έτσι ώστε να πάρετε μια εικόνα με τις ίδιες διαστάσεις όπως η επιλογή.

Αυτή η επιλογή έχει την ίδια επενέργεια όπως η εντολή ΑρχείοΔημιουργίαΑπό πρόχειρο.

3.12.3.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΕπικόλληση ωςΝέα εικόνα, ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift+Ctrl+V .

3.12.4. Επικόλληση ως νέου πινέλου

Αυτή η εντολή ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να ονομάσετε το νέο πινέλο. Το πινέλο εμφανίζεται στο διάλογο πινέλων.

3.12.4.1. Επιλογές

Σχήμα 16.18. Ο διάλογος «Νέο πινέλο»

Ο διάλογος «Νέο πινέλο»

Όνομα πινέλου

Όνομα πινέλου είναι το όνομα που θα είναι στο διάλογο «Πινέλα».

Όνομα αρχείου

Το νέο πινέλο αποθηκεύεται ως όνομα αρχείου (με επέκταση .gbr) στον προσωπικό σας φάκελο brushes.

Διάκενο

Διάκενο: Όταν το πινέλο σχεδιάζει μια γραμμή, στην πραγματικότητα εντυπώνει το εικονίδιο πινέλου επανειλημμένα. Εάν οι εντυπώσεις του πινέλου είναι πολύ κοντά, παίρνετε την εντύπωση συμπαγούς γραμμής.

3.12.4.2. Ενεργοποίηση της εντολής
  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΕπικόλληση ωςΝέο πινέλο….

3.12.5. Επικόλληση ως νέο μοτίβο

Αυτή η εντολή ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να ονομάσετε το νέο σας μοτίβο. Το μοτίβο εμφανίζεται στο Διάλογο μοτίβων.

3.12.5.1. Επιλογές

Σχήμα 16.19. Ο διάλογος «Νέο μοτίβο»

Ο διάλογος «Νέο μοτίβο»

Όνομα μοτίβου

Όνομα μοτίβου είναι το όνομα που θα είναι στο διάλογο μοτίβου.

Όνομα αρχείου

Το νέο μοτίβο αποθηκεύεται ως Όνομα αρχείου (με επέκταση .pat) στον προσωπικό σας κατάλογο patterns.

3.12.5.2. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΕπικόλληση ωςΝέο μοτίβο….