2.15. Εκτύπωση

Από την έκδοση 2.4.0, το GIMP έχει το δικό του εκτυπωτικό άρθρωμα. Μπορείτε να ορίσετε σελίδα και εικόνα. Ένα κουμπί προεπισκόπησης σας επιτρέπει να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα πριν την εκτύπωση.

Σχήμα 16.14. Ο διάλογος «Εκτύπωση»

Ο διάλογος «Εκτύπωση»

[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Εκτύπωση των φωτογραφιών σας.

2.15.1. Ενεργοποίηση εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΑρχείοΕκτύπωση, ή χρησιμοποιώντας Ctrl+P.