2.15. Εκτύπωση

Το GIMP έχει τη δική του μονάδα εκτύπωσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σελίδα και την εικόνα. Ένα πλήκτρο προεπισκόπησης σάς επιτρέπει να επαληθεύσετε το αποτέλεσμα πριν από την εκτύπωση.

Σχήμα 16.15. Ο διάλογος «Εκτύπωση»

Ο διάλογος «Εκτύπωση»

[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Εκτύπωση των φωτογραφιών σας.

2.15.1. Ενεργοποίηση εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΑρχείοΕκτύπωση, ή χρησιμοποιώντας Ctrl+P.