5.8. Διάλογος σημείων δειγματοληψίας

Ενώ ο Επιλογέας χρώματος μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες χρώματος για ένα εικονοστοιχείο, ο διάλογος «Δειγματοληψία σημείων» μπορεί να εμφανίσει τα δεδομένα τεσσάρων εικονοστοιχείων της ενεργής στρώσης ή της εικόνας, ταυτόχρονα. Μια άλλη σημαντική διαφορά είναι ότι οι τιμές αυτών των σημείων μεταβάλλονται σε πραγματικό χρόνο καθώς δουλεύετε στην εικόνα.

5.8.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Σημεία δειγματοληψίας» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΔειγματοληψία.

  • από το μενού καρτέλα σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλογή Προσθήκη καρτέλαςΔειγματοληψία.

5.8.2. Χρήση σημείων δειγματοληψίας

Για τη δημιουργία σημείου δειγματοληψίας, Ctrl-κλικ σε έναν από τους δύο χάρακες στο παράθυρο εικόνας και σύρσιμο του δείκτη ποντικιού. Εμφανίζονται δύο κάθετοι οδηγοί. Το σημείο δειγματοληψίας είναι εκεί που τέμνονται οι δύο οδηγοί. Μπορείτε να δείτε τις συντεταγμένες του στην κάτω αριστερή γωνία και τη γραμμή πληροφοριών του παραθύρου εικόνας. Απελευθερώστε το πλήκτρο του ποντικιού.

Οι κάθετες που παίρνετε με Ctrl + κλικ και σύρσιμο από έναν κανόνα.

Από προεπιλογή, αυτό το σημείο δειγματοληψίας έρχεται με ένα στρογγυλό σημάδι και έναν αριθμό σειράς. Μπορείτε να ακυρώσετε αυτά τα σημάδια ξεσημειώνοντας την επιλογή Εμφάνιση σημείων δειγματοληψίας στο μενού Προβολή.

Ο διάλογος «Σημεία δειγματοληψίας» πρέπει να ανοίξει αυτόματα, όταν δημιουργείτε ένα σημείο δειγματοληψίας. Εάν δεν συμβεί, πρέπει να τον ανοίξετε χειροκίνητα.

Για μετακίνηση ή διαγραφή σημείου δείγματος:

  • Χρησιμοποιώντας το εργαλείο σταγονόμετρου, πατήστε και μεταφέρτε απλώς το σημείο του δείγματος, μέχρι τον χάρακα για να το διαγράψετε.

  • Χρησιμοποιώντας εργαλείο βαφής, Ctrl + πάτημα και μεταφορά του σημείου δείγματος μέχρι έναν χάρακα για να το διαγράψετε.

Από προεπιλογή, η δειγματοληψία εκτελείται σε όλες τις στρώσεις. Εάν θέλετε να πάρετε δείγμα μόνο στην τρέχουσα στρώση, αποεπιλέξτε την επιλογή Συγχώνευση δείγματος στο μενού καρτελών:

Σχήμα 15.93. Το μενού «Σημείο δειγματοληψίας»

Το μενού «Σημείο δειγματοληψίας»

5.8.3. περιγραφή διαλόγου «Σημεία δειγματοληψίας»

Σχήμα 15.94. Διάλογος σημείων δειγματοληψίας

Διάλογος σημείων δειγματοληψίας

Οι πληροφορίες των τεσσάρων σημείων δειγματοληψίας εμφανίζονται σε αυτό το παράθυρο. Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες, οι οποίες θα υπάρχουν χωρίς να εμφανίζονται. Για να τις προβάλετε, πρέπει να διαγράψετε τα εμφανιζόμενα σημεία.

Το χρώμα του σημείου δειγματοληψίας εμφανίζεται σε ένα χρωματολόγιο.

Στην πτυσσόμενη λίστα, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ:

Εικονοστοιχείο

Αυτή η επιλογή εμφανίζει τις τιμές κόκκινου, πράσινου, γαλάζιου και άλφα του εικονοστοιχείου, ως αριθμούς μεταξύ 0 και 255.

RGB

Αυτή η επιλογή εμφανίζει τις τιμές κόκκινου, πράσινου, γαλάζιου και άλφα του εικονοστοιχείου, ως ποσοστά. Εμφανίζει επίσης τη δεκαεξαδική τιμή του χρώματος του εικονοστοιχείου.

HSV

Αυτή η επιλογή εμφανίζει την απόχρωση, σε βαθμούς, καθώς και τον κορεσμό, τιμή και άλφα του εικονοστοιχείου, ως ποσοστά.

CMYK

Αυτή η επιλογή εμφανίζει τις τιμές κυανού, ματζέντα, κίτρινου, μαύρου και άλφα του εικονοστοιχείου, ως ποσοστά.

Δεδομένα παρέχονται για κάθε κανάλι στο επιλεγμένο χρωματικό πρότυπο. Το άλφα εμφανίζεται μόνο εάν το κανάλι έχει άλφα κανάλι.

Δεκαεξαδικό εμφανίζεται μόνο με την κατάσταση RGB. Αυτός είναι ο δεκαεξαδικός κώδικας της σημειογραφίας HTML.