8.33. Σουπιά

8.33.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.211. Παράδειγμα για το φίλτρο «Σουπιά»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Σουπιά»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Σουπιά»

Εφαρμόστηκε το φίλτρο «σουπιά»


Το φίλτρο σουπιάς μιμείται τον τονισμό σουπιάς στην παραγωγή ασπρόμαυρης εικόνας με ζεστό καφετή τόνο.

8.33.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτήν την εντολή μέσα από ΧρώματαΑποκορεσμόςΣουπιά....

8.33.3. Επιλογές

Σχήμα 16.212. Επιλογές «σουπιάς»

Επιλογές «σουπιάς»

Ισχύς εφέ

This slider lets you control how much the effect blends into the original image. 0.000 is no effect at all, 1.000 is completely replacing the image with its sepia-toned version.

sRGB

This checkbox allows you processing the image in either sRGB gamma-corrected (checked) or linear (unchecked) color space.