8.31. Σουπιά

8.31.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.206. Παράδειγμα για το φίλτρο «Σουπιά»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Σουπιά»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Σουπιά»

Εφαρμόστηκε το φίλτρο «σουπιά»


Το φίλτρο σουπιάς μιμείται τον τονισμό σουπιάς στην παραγωγή ασπρόμαυρης εικόνας με ζεστό καφετή τόνο.

8.31.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτήν την εντολή μέσα από ΧρώματαΑποκορεσμόςΣουπιά....

8.31.3. Επιλογές

Σχήμα 16.207. Επιλογές «σουπιάς»

Επιλογές «σουπιάς»

Ισχύς εφέ

Αυτή η λαβή σας επιτρέπει να ελέγξετε πόσο αναμειγνύεται το εφέ στην αρχική εικόνα. 0,000 είναι χωρίς καθόλου εφέ, 1,000 είναι πλήρης αντικατάσταση της εικόνας με την έκδοσή της με τονισμένη σουπιά (σέπια)

sRGB

Αυτό το πλαίσιο ελέγχου επιτρέπει την επεξεργασία της εικόνας είτε σε γάμμα-διορθωμένο sRGB ή σε γραμμικό χρωματικό χώρο.