4.8. Όξυνση (Mάσκα απόξυνσης)

4.8.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.38. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο όξυνσης

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο όξυνσης

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο όξυνσης

Εφαρμογή φίλτρου «Όξυνση»


Φωτογραφίες εκτός εστίασης και οι περισσότερες ψηφιοποιημένες εικόνες συχνά χρειάζονται μια διόρθωση οξύτητας. Αυτό οφείλεται στην επεξεργασία ψηφιοποίησης που πρέπει να κόψει μια χρωματική συνέχεια σε σημεία με μικρή διαφορά χρωμάτων: στοιχεία πιο λεπτά από τη συχνότητα δειγματοληψίας θα γίνουν μέσος όρος σε ένα ομοιόμορφο χρώμα. Έτσι απότομα περιγράμματα αποδίδονται λίγο θολωμένα. Το ίδιο φαινόμενο εμφανίζεται όταν εκτυπώνονται κουκκίδες χρώματος σε χαρτί.

Το φίλτρο όξυνσης (το παλιό όνομα ήταν μάσκα απόξυνσης) οξύνει τις άκρες των στοιχείων χωρίς αύξηση θορύβου ή ατέλειες. Είναι ο βασιλιάς των φίλτρων όξυνσης.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μερικές συσκευές εικόνας όπως ψηφιακές κάμερες ή σαρωτές προσφέρουν όξυνση των δημιουργούμενων εικόνων για σας. Σας συνιστούμε έντονα να απενεργοποιήσετε τη όξυνση σε αυτές τις συσκευές και να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα GIMP. Με αυτόν τον τρόπο ξανακερδίζετε τον πλήρη έλεγχο στην οξύτητα των εικόνων σας.

Για αποφυγή χρωματικής παραμόρφωσης κατά την όξυνση, αποσυνθέστε την εικόνα σας σε HSV και δουλέψτε μόνο στην τιμή. Έπειτα συνθέστε την εικόνα σε HSV. Πηγαίνετε στο ΧρώματαΣυστατικάΑποσύνθεση.... Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο Αποσύνθεση σε στρώσεις είναι επιλεγμένο. Επιλέξτε HSV και πατήστε εντάξει. Θα πάρετε μια νέα εικόνα στάθμης του γκρι με τρεις στρώσεις, μία για απόχρωση, μία για κορεσμό και μία για τιμή. (Κλείστε την αρχική εικόνα για να μην υπάρξει σύγχυση). Επιλέξτε τη στρώση τιμής και εφαρμόστε την όξυνσή σας σε αυτή. Όταν τελειώσετε, με την ίδια στρώση επιλεγμένη, αντιστρέψτε τη διαδικασία. Πηγαίνετε στο ΧρώματαΣυστατικάΣύνθεση.... Πάλι επιλέξτε HSV και πατήστε εντάξει. Θα πάρετε πίσω την αρχική σας εικόνα εκτός από το ότι θα έχει οξυνθεί στο συστατικό τιμή.

4.8.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΒελτιστοποίησηΌξυνση (Μάσκα απόξυνσης)….

4.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.39. Επιλογές φίλτρου «Όξυνση»

Επιλογές φίλτρου «Όξυνση»

Προεπισκόπηση

Εάν σημειωθεί, τα αποτελέσματα ρύθμισης παραμέτρου εμφανίζονται διαδραστικά στην προεπισκόπηση. Οι γραμμές κύλισης σας επιτρέπουν τη μετακίνηση γύρω από την εικόνα.

Ακτίνα

Ο ολισθητής και τα κουτιά εισόδου (0,1-120) σας επιτρέπουν να ορίσετε πόσα εικονοστοιχεία σε κάθε πλευρά μιας ακμής θα επηρεαστούν με την όξυνση. Εικόνες υψηλής ανάλυσης επιτρέπουν μεγαλύτερες ακτίνες. Είναι καλύτερα να οξύνεται πάντοτε μια εικόνα στην τελική της ανάλυση.

Ποσότητα

Αυτός ο ολισθητής και τα κουτιά εισόδου (0,00-5,00) σας επιτρέπουν να ορίσετε τη δύναμη όξυνσης.

Κατώφλι

Αυτός ο ολισθητής και τα πλαίσια εισόδου (0-255) σας επιτρέπουν να ορίσετε την ελάχιστη διαφορά σε τιμές εικονοστοιχείων που υποδεικνύει μια ακμή όπου πρέπει να εφαρμοστεί όξυνση. Έτσι μπορείτε να προστατεύσετε περιοχές ομαλής τονικής μετάπτωσης από όξυνση και να αποφύγετε τη δημιουργία ατελειών στο πρόσωπο, στον ουρανό ή στην επιφάνεια νερού.

Περικοπή

Το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική εικόνα. Με την προεπιλεγμένη επιλογή Προσαρμογή, η στρώση θα αυξομειωθεί αυτόματα όσο χρειάζεται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Με την επιλογή Περικοπή το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.

4.8.4. Πώς δουλεύει μια μάσκα απόξυνσης;

Η χρήση μιας μάσκας απόξυνσης για όξυνση μιας εικόνας μπορεί να φαίνεται μάλλον παράξενη. Ιδού η εξήγηση:

Σκεφτείτε μια εικόνα με αντίθεση σε κάποια θέση. Η καμπύλη έντασης των εικονοστοιχείων σε μια γραμμή που πηγαίνει μέσα από αυτήν την αντίθεση θα εμφανίσει μια απότομη αύξηση της έντασης: σαν μια σκάλα, εάν η αντίθεση είναι τελείως απότομη (γαλάζια), σαν S εάν υπάρχει κάποια θόλωση (κίτρινη).

Τώρα, έχουμε μια αρχική εικόνα με κάποια θόλωση (μαύρη καμπύλη) που θέλουμε να οξύνουμε. Εφαρμόζουμε λίγο περισσότερη θόλωση: η διακύμανση της έντασης θα είναι πιο βαθμιαία (πράσινη καμπύλη).

Ας αφαιρέσουμε τη διαφορά μεταξύ έντασης θαμπάδας (πράσινη καμπύλη) και της έντασης της αρχικής εικόνας (μαύρη καμπύλη) από την ένταση της αρχικής εικόνας (μαύρη καμπύλη). Παίρνουμε την κόκκινη καμπύλη, που είναι πιο απότομη: αντίθεση και οξύτητα αυξήθηκαν. QED.

Η μάσκα απόξυνσης χρησιμοποιήθηκε πρώτα στην φωτογραφία αργύρου. Δημιουργούμε πρώτα ένα αντίγραφο της αρχικής αρνητικής φωτογραφίας με επαφή, σε ένα φιλμ, τοποθετούμε μια λεπτή πλάκα γυαλιού μεταξύ τους· αυτό θα παράξει ένα θολωμένο αντίγραφο λόγω διάχυσης του φωτός. Έπειτα τοποθετούμε και τα δύο φιλμ, ακριβώς αντίστοιχα, σε ένα φωτογραφικό μεγεθυντή, για να αναπαράξουμε σε χαρτί. Οι σκοτεινές περιοχές του θετικού θολωμένου φιλμ, αντιτιθέμενες στις καθαρές περιοχές του αρχικού αρνητικού θα αποτρέψουν το φως να περάσει από μέσα και θα αφαιρεθούν από το φως που πηγαίνει μέσα από το αρχικό φιλμ.

Στην ψηφιακή φωτογραφία, με GIMP, πηγαίνετε μέσα από τα εξής βήματα:

  1. Ανοίξτε την εικόνα σας και διπλασιάστε την ΕικόναΑντίγραφο εικόνας

  2. Στο αντίγραφο, διπλασιάστε τη στρώση ΣτρώσηΑντίγραφο στρώσης, έπειτα αναπτύξτε το μενού φίλτρων και εφαρμόστε ΘόλωσηΘόλωση Gauss στην διπλασιασμένη στρώση με την προεπιλεγμένη επιλογή IIR και ακτίνα 5.

  3. Στο διάλογο στρώσης της διπλότυπης εικόνας, αλλάξτε την κατάσταση σε «Αφαίρεση» και στο μενού με δεξιοπατώντας, επιλέξτε «Συγχώνευση κάτω».

  4. Κλικ και σύρσιμο της μοναδικής στρώσης που έχετε στην αρχική εικόνα, όπου εμφανίζεται ως μια νέα στρώση.

  5. Αλλαγή της κατάστασης σε αυτό το διάλογο στρώσης σε «Προσθήκη».

Ιδού. Το πρόσθετο «μάσκα απόξυνσης» κάνει το ίδιο για σας.

Στο ξεκίνημα της καμπύλης, μπορείτε να δείτε μια κλίση. Εάν η θόλωση είναι σημαντική, αυτή η κλίση είναι πολύ βαθιά· το αποτέλεσμα της αφαίρεσης μπορεί να είναι αρνητικό και μια συμπληρωματική λουρίδα χρώματος θα εμφανιστεί μαζί με την αντίθεση ή ένα μαύρο φωτοστέφανο γύρω από ένα αστέρι στο φωτεινό παρασκήνιο ενός νεφελώματος (εφέ μαύρου ματιού).

Σχήμα 17.40. Εφέ μαύρου ματιού

Εφέ μαύρου ματιού