2.21. Έξοδος

Η εντολή Έξοδος προκαλεί στο GIMP το κλείσιμο όλων των εικόνων και έξοδο. Εάν δεν υπάρχουν ανοιχτές εικόνες που περιέχουν αναποθήκευτες αλλαγές (δηλαδή, δεν είναι σημειωμένες ως «καθαρές»), το GIMP σας ενημερώνει και εμφανίζει μια λίστα των αναποθήκευτων εικόνων. Μπορείτε τότε να επιλέξετε ποιες εικόνες θέλετε να αποθηκεύσετε ή μπορείτε να ακυρώσετε την εντολή. Σημειώστε ότι εάν έχετε έναν μεγάλο αριθμό εικόνων ανοικτό, ή εάν χρησιμοποιείται ένα μεγάλο μέρος της RAM στο σύστημά σας, μπορεί να πάρει λίγο πριν να κλείσουν όλα.

2.21.1. Ενεργοποίηση εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΑρχείοΈξοδος,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+Q.

  • Για τα περισσότερα συστήματα στα οποία το τρέχει το GIMP, μπορείτε επίσης να το εκτελέσετε πατώντας ένα κουμπί «κλείσιμο» κάπου στη γραμμή τίτλου του κύριου παραθύρου εικόνας. Η τοποθεσία και εμφάνιση αυτού του κουμπιού προσδιορίζονται από τα παραθυρικά συστήματα και το διαχειριστή παραθύρου. Κλικ σε αυτό το κουμπί κλείνει το GIMP όταν δεν ρίναι ανοικτή καμιά εικόνα.