2.21. Έξοδος

Η εντολή Έξοδος προκαλεί στο GIMP το κλείσιμο όλων των εικόνων και έξοδο. Εάν δεν υπάρχουν ανοιχτές εικόνες που περιέχουν αναποθήκευτες αλλαγές (δηλαδή, δεν είναι σημειωμένες ως «καθαρές»), το GIMP σας ενημερώνει και εμφανίζει μια λίστα των αναποθήκευτων εικόνων. Μπορείτε τότε να επιλέξετε ποιες εικόνες θέλετε να αποθηκεύσετε ή μπορείτε να ακυρώσετε την εντολή. Σημειώστε ότι εάν έχετε έναν μεγάλο αριθμό εικόνων ανοικτό, ή εάν χρησιμοποιείται ένα μεγάλο μέρος της RAM στο σύστημά σας, μπορεί να πάρει λίγο πριν να κλείσουν όλα.

2.21.1. Ενεργοποίηση εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΑρχείοΈξοδος,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+Q.

  • For most systems on which the GIMP runs, you can also execute it by clicking on a «Close» button somewhere on the main image window's titlebar. The location and appearance of this button are determined by the windowing system and the window manager. Clicking on this button closes GIMP when no image is open.